0

5.Sınıf  Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 1.Ünite Özeti

Allah İnancı

İnsan akıllı bir varlıktır.

Akıl: Düşünme,anlama ve kavrama anlamına gelir. Akıllı insan iyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı ayırdedebilir.

Akıl İnsanın Ne İşine Yarar?

İnsan akılla doğaya hakim olmaya çalışır.

İnsan çevresinde olup bitenleri anlar ve değerlendirir.

İyiyi kötüden,doğruyu yanlıştan, faydalıyı zarardan fark etmesini sağlar.

Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisini kurmamızı sağlar.

Akıllı insan araç-gereçler üretir ve buluşlar yapar.

Akıllı insan karşılaştığı güçlüklere çözüm üretir. Bulunduğu ortama uyum sağlar.

Not: Bakara süresi 164. ayet insanların akıl üstelendiğinden bahseder.

Aklı olanlar için ibret vardır.
Akıllı adam başkalarının durumundan ders alır.

Evrende Bir Düzen Vardır

Evren:

Dünya,güneş,ay,yıldızlar,gezegenler vb. canlı
cansız varlıklar evreni oluşturur.

Allah evrendeki her varklığa bir düzen içinde yaratmıştır.
Allah'ın yarattığı her varlıkta güzellik ölçü uyum ve denge vardır.

Not: Kamer süresi 49 "Biz her şeyi ölçüde yarattık." Denir.

Evrendeki Düzen Nasıl Anlarız ?

Tüm insanların el, yüz, ayak, göz gibi organları en güzel biçimde uyum içinde yaratılmıştır.

Su döngüsü, mevsimler doğadaki renkler bu düzene örnektir.

Güneş ve dünya arasındaki uzaklık yörüngeleri, atmosfer tabakası bu düzene örnektir.

Not: Evrendeki bu düzen Allah' ın varlığını, birliğini, gücünü kudretini görmemizi sağlar.

Allah Vardır: İnsan aklı hiç bir şeyin kendiliğinden meydana gelmeyeceğini her şeyin bir yapıcısını var olduğunu kabul eder.
Mükemmel dünyanın mükemmel vücudumuzun son söz sonsuz evrenin bir yaratıcısı vardır.

Not: Göremediğimiz ama varlığını bildiğimiz bir çok şey vardır. Bunların en başında "Allah" vardır.

Her Şeyi Yaratan Allah' tır

İnsanlar var olan şeylerden başka şeyler yapabilirler Allah ise yoktan ver eder.

Tüm varlıkların doğada bir yeri vardır.

Not: Allah'ın eşi ve benzeri yoktur.

Allah'ın Sıfatları 
  • Her yerde ve her zaman vardır.
  • Doğmamıştır.
  • Ölümsüzdür sonu yoktur.
  • Eşi ve benzeri yoktur.
  • Sonradan var edilen hiçbir şeye benzemez.
  • Başka bir varlığa muhtaç değildir.
  • Gücü ve kuvveti her şeye yeter.
  • Her şeyi dilemekle istemekle sahiptir.
  • Yerde ve gökte her şeyin yaratıcısıdır.


B) Subûtî Sıfatları

1) HAYAT: Allah daima diridir,
2) İLİM: Allah geçmiş gelecek, gizli aşikar her şeyi bilir,
3) SEMİ': Allah her şeyi işitir,
4) BASAR: Allah her şeyi görür,
5) İRADE: Allah diler ve dilediğini yapar,
6) KUDRET: Allah sonsuz kudret sahibidir,
7) KELAM: Allah söz sahibidir Kuran Allah'ın kelamıdır,
8) TEKVİN: Allah yaratıcıdır.

A) Zâtî Sıfatları

1) VÜCUT: Var olmak Allah vardır yokluğu düşünülemez.
2) KIDEM: Allah' ın varlığının başlangıcı yoktur.
3) BEKA: Allah' ın varlığının sonu yoktur.
4) VAHDANİYET: Allah tektir.
5) MUHALEFETÜN LİL HAVADİS: Sonradan olan şeylere benzemez.
6) KIYAM BİNEFSİHİ: Varlığı kendisindendir, hiç bir şeye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.

5.Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 1.Ünite Allah İnancı Özeti ile ilgili aramalar 

5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.ünite testleri 5 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1 yazılı soruları 5 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1 dönem 1 yazılı 5 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2 dönem 1 yazılı soruları 5 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 5 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi konu anlatımı 5 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları özgün 5 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimhaneYorum Gönder

 
Top