0

Merhaba arkadaşlar, 8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Örnek  Sorularını sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazımızda sorulan sorular gerçek sorulardır. Bir 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavında uygulanmıştır. Öğretmeninizin size soracağı sorular da benzer şekilde olabilir. Bu sebepten dolayı, soruları dikkatlice incelerseniz, gireceğiniz 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ikinci yazılısından iyi bir not alabilirsiniz. İyi çalışmalar... Sınavımız;
Kader, zekat ve hac vs.
Konularını içermektedir....


1) Allah bütün kullara rızkını dağıtırken
Kimi sırtüstü yatar kimi boşta gezerken
Kul Ahmet erken kalkar haydi ya nasip derdi
Kimseler anlamazdı ya nasip ne demekti

Barış Manço’nun yukarıdaki şarkısı hangi konuyla ilgilidir?

a) İnsanın Özgürlüğü              b) Ömür ve Ecel
c) Emek ve Rızık                    d) Tevekkül ve Nimet

2) Aşağıdakilerden hangisi zekat ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Allah’ın bize vermiş olduğu nimete karşı bir şükürdür.
B) Bir maldan zekat verilebilmesi için o malın gelir getiren cinsten olması gerekir.
C)  Artma, çoğalma, arınma anlamlarına gelir.
D) Öncelikli olarak insanların sevgisini kazanmak için yapılır.

3) Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardığımız nimetlerin iyilerinden verin. Size verildiğinde gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü şeyleri, hayır diye vermeye kalkışmayın.” (Bakara suresi, 267. ayet)
Bu ayette zekȃtla ilgili aşağıdakilerden hangisinin cevabı verilmiştir? 
A) Zekat kimlere verilir?
B) Zekatın miktarı nedir?
C) Zekatı kimler verir?
D) Zekat verilen mal nasıl olmalıdır?

4) I. Vaciptir.     II. Bir kişinin bir günlük yiyecek miktarıdır.
III. Yılda bir kez verilir. IV. Ramazan ayında verilmesi gerekir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri  zekat ile ilgilidir?
A) III-IV          B)II- IV           C)I-III              D)III

5)Aşağıda verilenler hangisi İslamın yardımlaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi en iyi ifade eder?
A) Sağ elin verdiğini sol el görmemelidir.
B) Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.
C) Zekat İslamın köprüsüdür.
D) Sadaka malı eksiltmez.

6) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklı bir konu ile ilgilidir?
A) Dost kara günde belli olur .

B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır .

C) Yalnız taş duvar olmaz.

D)Damlaya damlaya göl olur.


7)  “Onlar, kendi canları çekmesine(kendileri ihtiyaç duymalarına) rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.” İnsan Suresi 8. Ayet.
 Yukarıda verilen ayet aşağıdakilerden öncelikle hangisi ile ilgilidir?
A) Kimlerin yardımda bulunması gerektiği
B) Nelerden yardımda bulunulması gerektiği
C) Nasıl  yardımda bulunulması gerektiği
D) Yardımda bulunurken özverili olunması gerektiği

8) “Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah, yapmakta olduklarınızı bilir.” Bakara suresi 271.ayet
“Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir.” Bakara suresi 262.ayet
 Yukarıdaki ayetler bir bütün olarak düşünüldüğünde  aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?
A) Yardımda bulunmak günahları örter mi?
B) Yardımları gizli yapmak uygun mudur?
C) Yardım edilen kimseden karşılık beklenmeli midir?
D) Yardımda bulunurken nelere dikkat edelim?

9) “Yeme, içme, giyinme, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçların dışında 80-85 gr altın veya buna denk mal veya paraya sahip olmak demektir.” Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A)İnfak                       B)Mikat           C) Nisap          D) Fidye

10)
I. Sığır ve Manda 1/40
V. Ticaret Malları        1/30
II. Altın            1/40
VI. Menkul Değerler 1/40
III. Toprak Ürünleri  1/10
VII. 5 deve için 1 koyun veya keçi
IV. Para  1/40

Zekat verilecek mal ve oranları ile ilgili yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yanlış verilmiştir?
A)I-VI             B)III-V             C)I-V               D)V-VI

11) Aşağıdakilerden hangisine zekat verilemez?
A) Kardeş        B) Hala                       C) Amca          D) Torun

12)Zekat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kendisinin oturduğu evden, binek olarak kullanılan araçtan zekat verilir.
B) Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış kişi, nisap miktarı mala sahip olmasının üzerinden 1 yıl geçtikten sonra zekatını vermelidir.
C) Zekat malın iyisinden verilmelidir.
D) Hicretten 2 yıl sonra farz kılınmıştır.

13)Zekat ve sadaka ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Zekat sadakadan daha kapsamlı bir ibadettir.
B) Namaza gitmek için atılan her adım sadakadır.
C) Güler yüz göstermek sadakadır.
D) Sadaka sünnettir.

14)Aşağıdakilerden hangisi Sadakayı Câriye olarak değerlendirilemez?
A) Çeşme        B)Gülümsemek              C)Hastane    D)Köprü

15)Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma kurumlarımızdan değildir?
A) Kızılay                   B) Yeşilay
C) Milli Eğitim Vakfı  D) Darülaceze

16) *Yılda bir kez yapılır.
* Birden fazla yapılabilir.
*Belli bir zamanı yoktur.
*Farzdır.
*Vakfe, şeytan taşlama, kurban kesme vardır.
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi umre ile ilgilidir ?

A)2      B) 3     C) 4     D) 1

17) Kürşat Bey’in kutsal topraklara gidip hem önemli bir ibadeti yerine getirme hem de Peygamberimiz Hz Muhammed’in (sav) yaşadığı yerleri görme arzusu her geçen gün artıyordu. Fırsat kollayıp duruyordu. Sonunda kararını verdi, işlerini ayarladı ve önümüzdeki yarıyıl tatilinde ibadet niyetiyle kutsal topraklara gitme kararı aldı.
Yukarıda anlatılanlara göre Kürşat Bey’in yapacağı ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hicret          B) Gezi                       C) Hac             D) Umre

18) Hacla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A-Kabe – Tavaf          B- Arafat/Müzdelife – Vakfe
C- Arafat – Şeytan Taşlama          D- Mina – Kurban

19) Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır?
  A ) Şeytan taşlamak                  
  B) Kabe’yi tavaf etmek       
  C) Müzdelifede vakfe yapmak  
  D) Hz.Peygamber(SAV)’in kabrini ziyaret etmek

20)Hangisi doğru bir “kader” anlayışıdır?
a)İnsan eylemlerini özgür iradesiyle yapar ve yaptıklarından kendisi sorumludur.
b) Herşey önceden tesbit edilmiştir, insanın özgürlüğü yoktur.
c) Çalışıp gayret etmeye gerek yoktur, biz neyi değiştirebiliriz ki.
d) Haksızlıklara tepki göstermeye gerek yoktur çünkü olanlar alın yazısıdır.

21) Hac ibadetinde bazı kavramlar sembolik anlamlar taşır. Aşağıda verilen kavramlardan hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?
A)İhram: İnsanlar arası eşitlik
B)Say: Hz hacer ile oğlu Hz İsmail’in ortaya koyduğu gayretin yaşatılması
C) Tavaf: Müslümanların birlikteliğinin ifadesi
D) Şeytan Taşlama: Mahşer günü Allah’ın huzurunda bekleyişi
22) “Hacca gideceksen bir hac yoldaşı ara. İster Hintli olsun, ister Türk veya Arap olsun. Onun şekline ve rengine bakma; azmine ve niyetine bak.”(Mevlânâ, Mesnevi, C 1, s. 130.)
Mevlana’nın yukardaki sözü hac ibadetinin özellikle yapması önündeki engelleri kaldırır.oymaktadır.ilirse yanlış olur?
ştur?hangi amacını ortaya koymaktadır?
A)    Farklı ırk, dil ve kültürden Müslümanların aynı amaç için bir araya getirmek
B)     Müslümanlara sabretme alışkanlığı kazandırma
C)    Müslümanların bilgisini artırdığını.
D)    Müslümanların iyilik yapmasının önündeki engelleri kaldırdığını.
23) Aşağıdakilerden hangisi haccın şartlarından değildir?
A)Sağlıklı ve gücü kuvveti yerinde olmak         
B)Müslüman, akıllı, ergen ve hür olmak       
C)Kırk yaşının üzerinde olmak          
D)Hacca gidip gelecek ve bu sürede ailesini geçindirebilecek kadar zengin olmak

24) Peygamber Efendimiz, "Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler, hayatımda ziyaret etmiş gibidirler." buyurmaktadır.
Müslümanlar bu sözün mutluluğunu ve sevincini yaşamak için nereye giderler?
A) Mescid-i Nebevi(Nebi)'ye           B) Mescid-i Aksa'ya
C) Mescid-i küba'ya                       D) Mescid-i Haram'a
25)Aşağıda verilen numara verilmiş kavramları uygun olanları ile eşleştiriniz.

1
Mikat

Hacda giyilen elbise ve has yasaklarını ifade eder.
2
Say

Kabeyi 7 kez dönmektir.
3
Tavaf

Arafat’ta bir süre beklemeyi ifade eder.
4
Vakfe

Safa ve Merve arası 7kez gidip gelmektir.
5
İhram

İhramın başladığı sınırdır.

8. Sınıf Din Kültürü Yazılı Sınavı Soruları ile ilgili aramalar 
6 sınıf din kültürü yazılı soruları 6. sınıf din kültürü yazılı soruları çöz 4 sınıf din kültürü yazılı soruları 4 sınıf din kültürü yazılı soruları ve cevapları 4 sınıf din kültürü yazılı soruları 2 dönem 1 yazılı 5 sınıf din kültürü yazılı soruları 7 sınıf din kültürü yazılı soruları 4. sınıf din kültürü testleri 1. dönem 1. yazılı 8.sınıf din kültürü 1.dönem 2.sınav 2015-2016 8.sınıf din kültürü 1.dönem 2.sınav 2015-2016 dosyası 09-01-2016 tarihinde İlköğretim-8 kategorisinin Sınavlar alt kategorisine eklendi. , 8.sınıf din kültürü 1.dönem 2.sınav 2015-2016 indirYorum Gönder

 
Top