0

Merhaba arkadaşlar, 9. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Örnek  Sorularını sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazımızda sorulan sorular gerçek sorulardır. Bir  9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavında uygulanmıştır. Öğretmeninizin size soracağı sorular da benzer şekilde olabilir. Bu sebepten dolayı, soruları dikkatlice incelerseniz, gireceğiniz 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ikinci yazılısından iyi bir not alabilirsiniz. İyi çalışmalar... Sınavımız;
33 adet çoktan seçmeli test sorusu içermektedir....

1-“Ustasız olmazken basit bir kalem;
    Nasıl icat oldu muhteşem âlem?”
Aşağıda verilenlerden hangisi bu söze ters düşer?
A-Evren mükemmel bir düzen içinde var edilmiştir.
B-Yaşadığımız evreni bir icat eden vardır.
C-Evrende hiçbir şey tesadüfen oluşamaz.
D-Alemdeki pek çok şey kendiliğinden oluşmuştur.
E-Evrende her şeyin bir yaratıcısı vardır.

2-Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı dinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A-Öldükten sonra yeniden dirilme inancı vardır.
B-Allah’tan başka varlıklara da ibadet edilir.
C-Peygamberler aracılığıyla iletilmişlerdir.
D-Allah tarafından gönderilmiştir.
E-Kutsal kitapları vardır.

3-“İnandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi inanmaya başlar.” sözünü en iyi açıklayan yargı hangisidir?
A)İnanmak başka şey, yaşamak başka şeydir
B)İnandığımız değerlere gereken önemi vermeliyiz
C) İnançlarını eyleme dönüştüremeyenler, eylemlerinin doğruluğunu kabul eder
D) İnanç, hayatı şekillendirirse hayat inançları etkilemez
E) İnanmak ve yaşamak aynı şeydir.

4-“Sen kendini küçük bir cisim sanırsın.
Ama âlemler sende saklıdır.” ( Hz.Ali)
Bu sözde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A-Dünya büyük bir alemdir.
B-İnsanın dünyada özel bir yeri vardır.
C-İnsan kendini daima küçük görmelidir.
D-Varlıklar aleminde insan küçük bir yer tutar.
E-Büyük insan olmak için cinsiyetin önemi yoktur.

5-Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili aşa­ğıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Zulüm karşısında sabırlı olmayı tavsiye eder.
B-Toplumların bir arada yaşamalarına katkı sağlar.
C-Mimariden estetiğe kültürün her alanını etkilemiştir.
D-Suçun ve suçlunun oluşmasına en büyük engeldir.
E-Zor zamanda insanın en büyük sığınağı olmuştur.

6-Eski Yunan, Mısır, Roma ve İslam öncesi Arap Yarımadasında yaygındı. Bu inancı benimseyenler Allah’ın güçlü ve yaratıcı olmasını kabul etmekle birlik­te, başka güçlerden de yardım beklemişlerdir.Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakiler­den hangisidir?
A-Politeizm B-Monoteizm C-Yahudilik D-Ateizm E-Satanizm

7- Hangisi Tevhit inancına uygun bir görüş değildir?
A-Her varlık Allah’ı kendi diliyle tesbih eder.
B-Evreni ve içindeki her şeyi yaratan Allah’tır.
C-Sonsuz bilgi ve güç sahibi bir tek ilah vardır.
D-Allah,evreni yarattıktan sonra müdahale etmemiştir.
E-Allah evrendeki her şeye sınırsız gücüyle hükmeder.

8-Yüce Allah(cc)’a ve Hz. Muhammed(sav)’e kalben inanmadığı halde dil ile inandığını söyleyen kimseye ne ad verilir?
A) Mümin   B) Kafir  C) Müşrik    D) Münafık   E) Müslüman

9- Boy abdesti almak farz olduğunda aşağıdakilerden hangisi kişinin yapamayacağı şeylerden biri değildir?
 A) Namaz Kılamaz                B) Kabe’yi Tavaf Edemez    
 C) Uyuyamaz     D) Camiye Giremez        E) Kur’an Okuyamaz

10- Aşağıdakilerden hangisinde niyet etmek farzdır?                                                                                                     
A) Namaz abdesti                B) Boy abdesti     
C) Teyemmüm       D) Hiçbiri               E)  Hepsi

11- Abdestte sünnet, gusülde farz olan davranış hangisidir?
A) Ağza ve buruna su verip temizlemek           
B) Niyet etmek                       C) Yüzü yıkamak
D) Başımızı mesh etmek       E) Ayakları yıkamak

12-Aşağıdakilerden hangisi yapılmazsa namaz abdesti olmaz?
A)Yüzü yıkamak          B)Ağıza ve buruna su vermek 
C)Kulak ve enseyi mesh etmek 
D)Elleri yıkamak          E)Niyet etmek

13-Aşağıdakilerden hangisi ibadet etmenin insana sağladığı faydalardan biri değildir?
A-Ahlakı güzelleştirmesi                B-Günah işlemekten alıkoyması
C-Allah’a olan inancı artırması       D-Örf ve adetleri pekiştirmesi
E-Kötü duyguları ve düşünceleri yok etmesi

14- Hangisi mal ile yapılan ibadetler­den biri değildir?
A-Hac      B-Umre         C-Zekat        D-Oruç        E-Sadaka

15- · Kurban      · Vitir namazı      · Bayram namazı
Yukarıdaki ibadetler hüküm (sorumluluk) açısından
aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
A) Sünnet      B) Farz      C) Vacip       D) Müstehab    E) Mübah

16-Bir müslüman hem maddi hem de manevi temizliğine dikkat etmelidir. Bu nedenle haset etmemeli, dedikodudan uzak durmalı, lüks ve savurganlıktan da kaçınmalıdır. Dürüst olmalı ve iki yüzlülük de göstermemelidir. Ayrıca günahlardan arınmak için çaba göstermelidir.Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmamıştır?
A) Nifak (münafıklık)   B) İsraf   C) Gıybet  D) Tövbe    E) Kibir

17-Aşağıda abdest, gusül ve teyemmümle ilgili olarak
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Teyemmüm dinde kolaylık sağlamıştır.
B) Gusül yapılamadığı zaman sadece namaz abdesti almak gerekir
C) Su bulunamadığında teyemmüm abdesti alınır.
D) Gusülde bütün beden, abdestte bazı organlar yıkanır.
E) Gusül, namaz ve teyemmüm abdesti, hadesten taharettir.

18-“ Namazın anahtarı ………………………….” ( Hz. Muhammed) Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)İyiliktir  B)Besmeledir  C) Temizliktir   D)Sadakadır   E) Sevgidir

19-Aşağıda sünnet ve farz olarak rekât sayıları verilmiş olan namazlardan hangisi yanlıştır?
A) Öğle Namazı: 4+4+2=10            B) İkindi Namazı: 4+4=8
C) Akşam Namazı: 3+4=7               D) Sabah: 2+2=4
E)Yatsı Namazı: 4+4+2+3=13

20-İslam tarihinde Müslümanların namaz kılarken yöneldiği ilk kıble neresiydi?
A) Mescid-i Haram (Kabe)           B) Mescid-i Nebevi      
C) Mescid-i Kuba   D) Mescid-i Aksa           E) Mescid-i Nebi

21-Zekat ve Hac ibadetinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Malla yapılması                 B)Bedenle yapılması   
C)Hem mal hem de bedenle yapılması
D)Abdestli olarak yapılması                                              
E)Bütün Müslümanlara farz olması

22-      I. Ateizm                 a) Şeytana tapmak
         II. Politeizm              b) Tek tanrı anlayışı
         III. Satanizm             c) Çok tanrıcılık
         IV. Monoteizm            d) Tanrıtanımazlık
Yukarıdaki kavramlar ve eşleştirmeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)  I – c     B)  II – a      C)  III –b      D)  IV - b               E)  I – a

23-Peygamberimiz dört yaşında süt annesi halime tarafından Mekke’ye getirildi ve altı yaşına kadar annesinin yanında kaldı.Annesiyle birlikte babasının mezarını ziyaretten dönerken annesi Medine yakınlarındaki .............................. köyünde vefat etti. Annesini kaybeden Muhammed’i dedesi Abdulmuttalip yanına aldı.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A-Busra     B-Taif      C-Yesrib      D-Ebva   E-Akabe

24-621 ve 622 yıllarında büyük gruplar hâlinde Mekke’ye gelerek Peygamberimizle görüşen Medineliler, onuve Müslümanları kentlerine davet ettiler. Peygamberimize, Medine’ye göç ederse onu, canlarıgibi koruyacaklarını söyleyip bağlılık yemini ettiler. Hz. Muhammed’in hicretten önce Medinelilerlegörüşmesi ardı ardına üç yıl devam etti. “.........................” denilen bu görüşmelerden sonra Müslümanlar, gruplar hâlinde ve gizlice Medine’ye göç etmeye başladılar.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A-Hilful Füdul             B-Akabe Biatı         C-Rıdvan Biatı
D-Darul Erkam            E-Ashabı Suffa

25-622 yılında Müslümanların, dinleri uğruna Mekke’den Medine’ye göç etmelerine “..................”, dinleri uğruna her şeylerini Mekke’de bırakıp Medine’ye göç eden Müslümanlara “......................”, Müslümanları karşılayıp her şeylerini onlarla paylaşan Medineli Müslümanlara ise “.....................” denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A-Biat-Muhacir-Ensar             B-Hicret-Ensar-Muhacir
C-Göç-Ensar-Muhacir             D-Hicret-Muhacir-Ensar
E-Hicret-Mekki-Medeni

26-Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin maddelerinden biri değildir?
A-Müslümanlarla Yahudiler, barış içinde yaşayacaklar.
B-Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar.
C-Dışarıdan bir saldırı olursa Medine birlikte savunulacak.
D-Müslümanlarla Yahudiler arasında herhangi bir anlaşmazlık çıkarsa Hz. Muhammed hakem kabul edilecek.
E-İki taraftan biri, üçüncü bir tarafla savaşırsa diğer taraf tarafsız olacak.

27-Hz. Muhammed Hudeybiye Barış ortamını en iyi şekilde değerlendirerek birçok yere elçilerle İslam’a davet mektupları gönderdi. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri değildir?
A-Bizans      B-İran     C-Habeşistan        D-Mısır         E-Arabistan

28-Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nde yer alan  maddelerden biri değildir?
A-İslam’ın ana kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Peygamberin
sünnetidir.
B-Bütün insanlar eşittir,Müslümanlar kardeştir.
C- Kan davaları davalı ailelere bırakılmalıdır.
D-Kadın haklarına önem verilmelidir.
E-İnsanların birbirlerine karşı üstünlükleri yoktur. Üstünlük
takvadadır. Takva, Allah’ın sevgisini kazanmaktır.

29- Peygamber efendimiz Medine’ye hicret ettiğinde kendi evi yapılana kadar kimin evinde kalmıştır?
A-) Ebu Eyyub el-Ensari           B-) Ebu Sufyan   
C-) Hz. Osman          D-) Hz. Ali             E-) Hz. Hamza 


30- I. Peygamberimizin kızıdır.
     II. Hz. Ali’nin eşidir.
    III. Hz. Hasan ve Hüseyin’in annesidir.
Yukarıda verilen bilgilere göre tarif edilen kişi kimdir?
A) Hz. Hatice         B) Hz. Fatıma      C) Hz. Aişe                                     
D) Hz. Âmine        E) Hz Halime

31-Hz. Peygamberin sevgili eşi Hz. Hatice, Mekke’de doğdu. Kureyş kabilesinin Esedoğulları soyuna mensuptur. Babası Huveylid, Kureyş’in ileri gelenlerindendi. Hz. Hatice, Müslüman olmadan önce de iffet ve şerefiyle tanınmış saygın bir hanımdı. Bu yüzden kendisine, "iffetli ve namuslu" anlamına gelen “...................................” lakabı verilmişti. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A-Edibe         B-Tahire      C-Nazire       D-Nazife       E-Reyhan

32- Peygamberimiz, miladi 8 Haziran 632 (hicri 1 Rebiülevvel 11) tarihinde, 63 yaşındayken Medine’de vefat etti. Cenazesi ...................................... tarafından yıkandı ve kefenlendi. Vefat ettiği yere defnedildi.Onun ................................... olarak adlandırılan kabri, Medine’de Mescid-i Nebi’nin içindedir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Hz.Hatice-Ravza-İ Mutahhara     B) Hz.Ali  - Ravza-İ Mutahhara            
C) Hz.Ebubekir -Darul Erkam           D) Hz.Zeyd - Darun Nedve 
E) Hz.Ömer - Ashabus Suffe

33-Aşağıdaki olayların oluş tarihlerine göre doğru sıralanışı, hangi seçenekte verilmiştir?        
I-İsra ve Miraç hadisesi
II-Rasulullah (sav)’in hükümdarları İslam’a daveti
III-Mescidi Nebevinin inşası               
IV-Hz. Hamza’nın şehit edilmesi
V-Hudeybiye Antlaşması
A) I-II-III-IV-V           B) V-IV-III-II-I          C) I-II-IV-III-V
D) I-III-IV-V-II                    E) II-I-IV-III-V

9. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Sorular ile ilgili aramalar 
9 sınıf din kültürü 2 dönem 1 yazılı soruları 9 sınıf din kültürü 2 dönem 1 yazılı soruları klasik 9 sınıf din kültürü 2 dönem 1 yazılı soruları ve cevapları 9 sınıf din kültürü 2 dönem 2 yazılı soruları ve cevapları test 8 sınıf din kültürü 1 dönem 2 yazılı soruları 4 sınıf din kültürü 1 dönem 2 yazılı soruları 11 sınıf din kültürü 1 dönem 2 yazılı soruları din kültürü 6 sınıf 1 dönem 2 yazılı sorularıYorum Gönder

 
Top