0

Allah’ın  İsimleri:
  Esmâ-i hüsnâ, en güzel isimler demek olup, Allâhu Teâlânın bütün isimleri için kullanılan bir terimdir. En güzel isimler Allaha mahsustur. Çünkü bütün kemallerin sahibi O’dur. O’nun isimleri en yüce ve mutlak kemal ifade eden kutsal kavramlardır. Cenab-ı Allahın kuranı kerimde ve hadisi şeriflerde geçen pek çok ismi vardır. kul bu isimleri öğrenerek Allahı tanır onu sever, kulluğuna bağlanır. Onun sevmediği kötü huyları atarak, hoşnut olduğu iyi huylarla bezenir. Kuranda “ Allahın güzel isimleri vardır. O halde O’nu o güzel isimlerle anın, onlarla dua edin.” (A‘râf sûresi 7/180) buyurularak esmâ-i hüsnâ ile dua ve niyazda bulunulması emredilmiştir.
          
Esmâ-i hüsnânın birden fazla olması, işaret ettiği zatın birden fazla olduğu anlamına gelmez. Bütün isimler O’nundur: “ Deki ister Allah deyip dua edin ister rahman deyip dua edin, hangisi ile ederseniz olur. Çünkü en güzel isimler ona mahsustur.” (İsrâ 17/110) Peygamber Efendimiz bir hadislerinde Cenâb-ı Allah’ın 99 ismi bulunduğunu, bu isimlere inanan ve inancı doğrultusunda davranan kimsenin cennete gireceğini haber vermiştir. (Buhârî, Müslim, Tirmizî)   

Ancak ilahi isimler 99 isimden ibaret değildir. Allahın ayet ve hadislerde geçen başka isimleri de vardır. Hadiste 99 sayısının söylenmesi sınırlamak için değil bu isimlerin Yüce Allahın en meşhur isimleri olması sebebiyledir. Büyük Hadis âlimlerimizden Tirmizî ve İbn Mâce kitaplarında bu 99 ismi tek tek saymışlardır.
        
Bu isimleri okurken önemli olan kalbin uyanık ve şuurlu olması, etkisinin de kişinin davranışlarına yansımasıdır. 99 ismin birincisi olan “Allah” ismi onun kendine mahsus özel ismidir. “İsm-i âzam”dır [en büyük ismidir]. Allah isminin yerini ister Arapça ister başka dilden herhangi bir kelime tutamaz. Ancak kuranda Allah kelimesinin işaret ettiği zat için İlah Mevla, Rab gibi isimlerin kullanıldığı göz önüne alınırsa, Farsçadaki Hüda ve Yezdan Türkçedeki Tanrı ve Çalap gibi isimlerin, Allah isminin yerine geçemez tam anlam benzeri olamaz ise de İlah Mevla ve Rab gibi ayet ve hadislerde geçen, Allahın diğer isimlerinin yerine kullanılabileceğini söylemek mümkündür.Yorum Gönder

 
Top