0

Atatürk’ün milli dış politikasının temelini tam bağımsızlık, karşılıklılık (mütekabiliyet) ve devletlerin eşitliği oluşturmaktadır.
1.      Dünya Savaşı’nın ardından uluslar arası barış ve güvenliği sağlamak, adaletli ve onurlu ilişkiler sürdürmek amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti’ne Türkiye 1932’de üye olmuştur.

2.     Aynı işlevi yürüten ve 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletlere ise kurucu 50 asil üye arasında yer alarak 1945’te üye olmuştur. Günümüzde dünya devletlerinin 189’u bu örgüte üyedir.

3.     1937’de Türkiye, İran, Irak ve Afganistan birlikte hareket ederek,  İtalya’nın doğu ülkelerine yönelik yayılma politikalarına karşı iş birliği içine girdiler ve Sadabat Pakt imzaladılar. Böylece, dört ülke dostluk ilişkileri sürdürecekleri, birbirlerine saldırıda bulunmayacaklarına ve sınırlarının korunmasına saygı duyacaklarına söz verdiler.
4.    ‘Türk işbirliği ve Kalkınma Ajansı(TİKA)’na üyedir.

5.   Türk Cumhuriyetleri, komşu ve diğer ülkelerle olan kültürel ve tarihi yakınlığımız, kültürel ve ekonomik ilişkilerimizi de etkilemiştir.

6.    Türkiye’nin yapısı ve konumu; dış politikaya belirli bir görüş ile bakmayı, ülkelerle olan ilişkilerimizde sağlam dayanaklar ve antlaşmalara bağlı bir politika takip etmemizi sağlamıştır.

7.   Türkiye’nin kalkınması, ticaretinin sağlam temellere oturtulması yurt ve dünyadaki barış ortamıyla sağlanır fikri hakimdir.

8.    Atatürk, bunun bilinciyle tüm devletlerle iyi ilişkiler kurmaya çalışmış, dostluk antlaşmaları imzalamıştır.

9.    Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh ” sözü de buna güzel bir örnek oluşturmaktadır.

Dünyada 250 milyondan fazla Türk yaşamaktadır. 72 milyonu aşan nüfusu ile ülkemiz en fazla Türk’ün yaşadığı yerdir. Türkiye sınırları dışında yaşayan vatandaşlarımızın sayısı 5 milyona yakındır. 3,5 milyonu aşan Türk varlığı ile en fazla Türk’ün yaşadığı yer Almanya’dır. Türkler, başta Almanya olmak üzere yaşadıkları bütün ülkelerde Türk kültürünü temsil etmekte ve yaşatmaktadırlar.
Atatürk’ün milli dış politikasının temeli ile ilgili aramalar atatürk ün dış politikası atatürk'ün dış politikası ilkeleri atatürk'ün dış politikası slayt atatürk'ün dış politikası vikipedi atatürk'ün dış politikası özet atatürk ün dış politika anlayışının temel özellikleri nelerdir türk dış politikasının temel ilkeleri vikipedi atatürk'ün milli dış politika ilkeleri nelerdirYorum Gönder

 
Top