0

Başlıca İbadetler
         Allah’ın, yerine getirilmesini emrettiği başlıca ibadetler; namaz, oruç, hac ve zekâttır. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur: 

Kelime-i şehâdet (Allah’tan başka ilah bulunmadığını ve Hz.Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğunu kabul etmek), namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, hacca gitmek.” (Buharî).

NamazNamaz, Müslümanların yerine getirmekle zorunlu oldukları ibadetlerden biridir. “Tekbir” ile başlayıp “selam” ile biten ve Allah’a kulluk etmek amacıyla yapılan bir ibadettir. Namaz sayesinde Allah’ı anar, ona şükreder ve ondan yardım dileriz.
         Allah, ergenlik çağına gelmiş, akıl sağlığı yerinde olan her Müslümana namazı farz kılmıştır. Cenâb-ı Allah şöyle buyurmaktadır:“ Namazı kılın zekâtı verin.” (Hac suresi, 78. Ayet)  
         Namaz belli vakitlerde yapılan bir ibadettir. Günde beş vakit namaz, haftada bir defa cuma namazı, yılda iki kez bayram namazı ve ramazan ayında yatsı namazıyla birlikte teravih namazı da kılınır.

Oruç:  Oruç, İslam’ın beş temel esasından biridir. Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından akşam güneş batıncaya kadar herhangi bir şey yiyip içmemektir. Ergenlik çağına ulaşmış, akıllı ve sağlıklı Müslümanlar, oruç tutmakla yükümlüdürler. Allah, orucun farz bir ibadet olduğunu Kur’an-ı Kerim’de şöyle belirtir: “Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı...” ( Bakara suresi 183. âyet)

Hac Allah’ın yapılmasını istediği ibadetlerden biri de hacdır. Hac, gerekli şartları taşıyan Müslümanların, ömürlerinde bir defa Kâbe ve çevresindeki kutsal yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmeleridir. Hac ibadeti sayesinde dünyanın birçok ülkesinden gelen Müslümanlar, bir araya gelerek birlikte Allah’ı anar, ona şükreder ve dua ederler. Haccın farz bir ibadet olduğunu Allah şu ayette belirtmektedir: “…Gücü yetenlerin o evi (Kâbe) haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır..”(Âl-i imrân suresi, 97. ayet.)

 Zekât: İslâm dininde emredilen ibadetlerden biri de zekâttır. Zekât; zengin olanların, sahip oldukları mal ve paranın belli bir miktarını ihtiyacı olan kimselere vermesidir. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Namazı kılın, zekâtı verin; kendiniz için yaptığınız her iyiliği, Allah’ın yanında bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”( Bakara suresi, 110) Zekât sayesinde muhtaçlara yardım edilir ve Allah’ın hoşnutluğu kazanılır.Yorum Gönder

 
Top