0

Büyüme ve gelişmede genlerle fiziksel çevre nasıl bir etkileşim içindedir

Genetik : Anne ve babaya ait özellikler genlerde taşınarak çocuklara geçer. Anne ve babaya ait genler çocuğun diğer özelliklerinde olduğu gibi büyüme ve gelişmesinde de etkilidir. Örneğin ; anne ve babasının uzun boylu oluşu belli bir ölçüde çocuğun boyunda da etkilidir. Uzun boylu anne ve babaya ait çocukların boyları akranlarına göre biraz daha uzundur.
Fiziki Çevre : Büyüme ve gelişmeye etki eden faktörler arasında fiziksel çevrenin ayrı bir önemi vardır. Fiziksel çevre olarak kabul edilen ısı, ışık, radyasyon, barınak, gürültü, lağım ve pis sular, hava, çöplükler vb. sayılabilir. Fiziki çevre şartlarındaki olumsuzluklar sağlığı da olumsuz etkiler. Dolayısıyla bu olumsuz çevre şartları büyüme ve gelişmeyi de etkiler. Örneğin, pis suların içme suyu olarak kullanılması çeşitli hastalıkların oluşmasına neden olur. Hastalıklar ise büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkiler. Yine fiziki çevre içinde yer alan radyasyon, büyüme ve gelişmeye en fazla etkili olan etmenlerden biridir. Çin hükümeti tarafından Doğu Türkistan’da yapılan Nükleer denemeler sonucu yeni doğan çocuklarda bir çok gelişim bozuklukları görülmüştür. Radyasyonun etkisiyle yeni doğan çocukların kafa yapısında anormallikler, göz yuvarlarında bozukluklar, dudaklarda yırtıklıklar gibi gelişim bozuklukları görülmüştür.

Büyüme ve gelişmede genlerle fiziksel çevre ile ilgili aramalar
kişinin ekonomik durumunun gelişimi üzerinde ne gibi olumlu ve olumsuz etkileri vardır
buyume gelisme olgunlasma ve ogrenmenin birbiriyle olan ilgisi
büyüme ve gelişmeyle olgunlaşma ve öğrenmenin nasıl bir ilişkisi vardır
büyüme ve gelişmede hormonların etkileri nelerdir
bilişsel gelişmeyle sosyal gelişmenin ilişkisi
insanın büyüme ve gelişmesi birlikte mi ayrı ayrı mı gerçekleşir
büyüme nedir

östrojen hormonuYorum Gönder

 
Top