0

Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım
          Allah bizlere öğrenme, tercih etme ve tercih ettiğimiz işi gerçekleştirme gücü vermiştir. İnsan ihtiyaç sahibi bir varlıktır. Su, ekmek, oksijen, bilgi, sevgi onu canlı ve diri tutar. Bunlardan bir kısmı Allah tarafından insana lütfedilmiştir. Bir kısmını ise insan ancak çalışarak, emek harcayarak elde edebilir. İnsan, gücü nispetinde kendisine, ailesine ve topluma faydalı olmaya çalışır. Hayatında mutlu, huzurlu ve başarılı olma konusunda çaba gösterir. Dinimiz çalışkanlığı övmekte, insanın, çalışmadan ve gayret etmeden isteklerine ulaşmasının mümkün olamayacağını dile getirmektedir. Derslerde başarılı olmak ve sınıfı geçmek ancak düzenli çalışmakla mümkündür. Dünya ve âhiret mutluluğuna ulaşmanın yolu da çalışmaktan geçmektedir.

        Allah insanlara, çaba ve çalışmalarına göre karşılık verir. Kur’an’da bu konu oldukça açık biçimde ifade edilmiştir: “İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur.” (Necm suresi, 39) Bir başka ayette ise Kim de ahireti ister ve inanarak ona yaraşır biçimde çalışırsa öylelerinin çalışmalarının karşılığı verilir.” (İsrâ suresi, 19) buyrulur. Öyleyse bizler her konuda, her yerde ve her zaman hak ve adalet ölçülerine dikkat ederek dürüstçe çalışmalıyız.
         İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için öncelikle çalışmalıdır. Gerekli gayreti gösterdikten sonra Allah’a güvenmelidir. Bu durum bir ayette şöyle belirtilmektedir: “… Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)  Örneğin derslerimizde başarılı olmak için çalışmalı ve Allah’a güvenmeliyiz. Böylece Allah’a tevekkül etmiş oluruz. Allah, kendisine güvenerek çalışanları elbette başarıya ulaştırır.Yorum Gönder

 
Top