0

Câmiyi Tanıyalım : 
         İbadet etmek amacıyla yapılan yerlere mabet denir. Mabetler bütün dinlerde sembol hâline gelmiştir. Müslümanların mabetlerine  câmi  veya  mescid  adı verilir.
        Kur’an-ı Kerim’de cami ve mescitler, Allah’a ibadet edilen ve onun adının anıldığı yerler olarak nitelendirilir. Camilerde namaz kılınır, Kur’an okunur, dua edilir, vaaz (cami mescid vb. yerlerde vâizlerin yaptığı, genellikle öğüt niteliği taşıyan dinî konuşma) ve hutbe (Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt/nasihatler)  dinlenir.
       Cami ve mescitler, mimari özellikleri bakımından diğer binalardan farklıdır. Caminin minare, mihrap, minber ve vaaz kürsüsü gibi kısımları vardır.
Minber: Camide cuma ve bayram namazlarında hatibin hutbe okumak için çıktığı merdivenli yüksekçe yerdir.
Mihrap: Cami ve mescitlerde Kâbe yönünü gösteren kısımdır. İmam, cemaate namaz kıldırırken mihrapta durur.
Vaaz kürsüsü, caminin içinde vaaz verip cemaati dinî konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yerdir. Minare; namaz vaktinin geldiğini bildirmek için camide müezzinin ezan okuduğu,
salâ verdiği, şerefesi olan, çoğunlukla taştan yüksek ve ince yapıdır.
        Camiler, Allah’a ibadet etmek için yapılmış yerlerdir. Camiye gelen insanlar, beden ve kıyafet temizliğine dikkat etmelidirler. Yüce Allah, “Ey âdemoğulları! Mescide her gidişinizde, güzel elbiselerinizi giyiniz…” (A’râf suresi 31.âyet)  buyurmaktadır.  
        Camiler, Müslümanların bireysel ve toplumsal yaşayışında önemli bir yere sahiptir. İnsanların toplanıp birbirleriyle kaynaştığı, aralarındaki sevgi ve dayanışma bağlarının güçlendiği yerlerdir. Bu yönüyle camiler, birlik ve beraberliğin pekişmesinde önemli görevler üstlenmektedir. İnsanlar cami ve mescitlerde birbirleriyle görüşür, tanışır ve kaynaşırlar. Birbirlerinin sorunlarından haberdar olurlar. Bunları çözmek için çaba harcarlar. Bu da toplumsal barış ve dayanışmaya katkı sağlar.Yorum Gönder

 
Top