0

Cerh ve ta’dîlin hadis ilmindeki önemini açıklayınız.

Cerh ve ta’dil ilmi, hadis ilminin en önemli konularından birini oluşturur. Kur’an-ı Kerim, bir haberin kabul edilmeden önce o haberi getiren kimsenin güvenilir olup olmadığının araştırılmasını ister.29 Bu nedenle hadisçiler geliştirdikleri cerh ve ta’dîl kriterleri ile hadis rivayet eden kimseleri titiz bir incelemeye tabi tutmuş- lar, güvenilir bulmadıkları râvilerin haberlerini reddetmişlerdir. 
Cerh ve ta’dîl ilmi tarihî süreç içerisinde bir ihtiyacın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Hz. Peygamberin vefatından bir süre sonra Müslümanlar arasında birtakım anlaşmazlıklar ortaya çıkmış ve taraflar birbirlerine karşı hadisleri delil olarak kullanmışlardır. 
Bu süreç içerisinde bazı insanlar kendi düşüncelerinin doğ- ruluğunu ispata yönelik olarak hadis uydurmaya kalkışmışlardır. Bu geliş- meler karşısında İslam âlimleri belirledikleri cerh ve ta’dîl kriterleriyle hadisleri senet ve metin yönünden titiz bir incelemeye tabi tutmuşlardır.

Cerh ve ta’dîlin hadis ilmindeki önemi nedir ile ilgili aramalar
 cerh ve tadilin hadis ilmindeki önemi cerh ve tadil hadis ilmindeki önemi cerh ve tadil ne demektir hadis ve sünnet arasındaki fark hadis ilminin temel islam bilimleri ile ilişkisi cerh ve tadil nedir kısaca cerh ve tadil sözlük anlamı cerh ne demekYorum Gönder

 
Top