0

Dünyada sık nüfuslu alanların genel özellikleri

       İklim şartlarının uygun olduğu alanlardır.
       Arazisi düz ve verimli alanlardır.
       Endüstrinin geliştiği alanlardır.
       Ulaşımın kolay olduğu alanlardır.
       Yer altı ve yer üstü kaynakları bol olan alanlardır.
       Tarım, hayvancılık, ticaret, turizm etkinliklerinin yoğunlaştığı alanlardır.

Dünyada seyrek  nüfuslu alanların genel özellikleri

       Arazinin yüksek, engebeli, eğimli olduğu alanlar ile toprağın  verimsiz olduğu alanlardır.
       Ulaşımın zor yapıldığı yerlerdir.
       İklimin sert, yağışın az kuraklığın fazla olduğu yerlerdir
       Sanayi, ticaret, turizm ve bayındırlık çalışmalarının gelişmediği alanlardır.

Dünyada sık ve seyrek nüfuslu alanların genel özellikleri ile ilgili aramalar 
dünyada sık ve seyrek nüfuslu yerler dünyada sık ve seyrek nüfuslu yerler ve nedenleri dünyada sık ve seyrek nüfuslu yerler nerelerdir dünyada sık ve seyrek nüfuslu yerler haritası, Dünyada sık ve seyrek nüfuslu alanların genel özellikleriYorum Gönder

 
Top