0

DÜNYANIN HER YERİNDE NÜFUS DAGILIMI EŞİT MİDİR?
Dünya nüfusu geçmişten günümüze kadar sürekli artış eğiliminde olmuştur. Nüfus artışı her kıtada farklı boyutlarda olmuş ve dünyada nüfus dengeli dağılmamıştır. Yani nüfus
dünyanın her yerinde eşit değildir.


Fiziki Faktörler( Doğal)
1. Yeryüzü şekilleri
2. İklim özellikleri
3. Bitki örtüsü
4. Toprak verimliliği
5. Su kaynakları
6. Kara ve denizlerin dağılışı
7- Coğrafi konum
8.  Yer altı kaynakları
9.  Bakı( güneş ışınlarının geliş açısı)
10. Enlem
Beşerî ve Ekonomik Faktörler
1. Ulaşım
2. Sanayileşme
3. Ticaret
4. Tarım
5. Yer altı zenginlikleri
6. Turizm
7. Tarihî faktörler
8. .Göçlerdünyanin her yeri̇nde nüfus dagilimi eşi̇t mi̇di̇r ile ilgili aramalar 

nüfusun dağılışını etkileyen faktörler dünyada nüfusun dağılışı sunum dünya üzerinde nüfus dağılışını etkileyen faktörler türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörler dünyada nüfusun dağılışı nedir dünyada nüfusun alansal dağılışı dünyada nüfusun yoğun olduğu yerler tarım olanaklarının elverişli olduğu akarsu havzaları sık nüfuslanmıştırYorum Gönder

 
Top