0

“Garibu’l-hadis ve muhtelifü’l-hadis” kavramlarının anlamını hadis terimleri sözlüklerinden araştırınız.

Hadislerin anlam ve amacına yönelik olarak ortaya çıkan “garibu’l-hadis, muhtelifü’l-hadis, fıkhu’lhadis ve esbab-u vürudi’l-hadis” gibi ilim dalları hadis ve sünnetin yorumunu kolaylaştırmaları yönüyle çok önemlidir.
Garibu’l-hadis ilmi de hadis metinlerinde yer alıp anlaşılması zor olan kelimelerin ve kavramların doğru anlaşılmasına hizmet eden bir ilim dalıdır.
Görünüşte içerikleri birbirine zıt görünen ancak dikkatle incelendiği zaman bir çelişkinin olmadığı anlaşılan hadislere muhtelifu’l- hadis denir. Birbiriyle çelişkili gibi görünen hadislerin gerçek durumunu açıklayan ve bunlar arasındaki çelişkiyi gidererek uzlaştırmaya çalışan ilim dalına da te’vilu muhtelifi’l- hadis denilmiştir.

“Garibu’l-hadis ve muhtelifü’l-hadis” kavramlarının anlamını hadis terimleri sözlüklerinden araştırınız ile ilgili aramalar 
10.sınıf hadis kitabı cevapları 10. sınıf hadis kitabı hadisler 10 sınıf hadis kitabı ünite sonu cevapları 10 sınıf hadis kitabı ünite değerlendirme cevapları hz peygambere itaati nasıl anlamalıyız 10 sınıf hadis kitabı sayfa 24 cevapları hadis ilminin temel kavramları 10.sınıf hadis ders notlarıYorum Gönder

 
Top