0

Hadis ve sünnet kavramları arasındaki farkı açıklayınız

“Hadis” (حديث) kelimesi sözlükte, “yeni olan”, “sonradan meydana gelen”, “söz” ve “haber” anlamlarında kullanılır. Bu kelimeden türeyen fiiller “bir şeyi haber vermek, anmak ve anlatmak” gibi anlamlar ifade etmektedir.
“Hadis” kelimesi başlangıçta, “Hz. Peygamberin sözü” anlamında kullanılmıştır. Ancak hadis bir ilim dalı hâline geldikten sonra bu kavram; “Hz. Peygamberin sözleri, fiilleri ve takrirleri” olarak tarif edilmiştir. Hatta peygambere yakınlıkları sebebiyle sahabe ve tabiine ait söz ve uygulamalar da bu kavrama dâhil edilmiştir. Bu manada hadis, sünnet ile eş anlamlıdır.
“Sünnet” sözlükte “yol, gidişat, hâl, tavır, yaşam biçimi, çığır, kanun” gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Sünnet kelimesinin çoğulu “sünen”dir.

Bu durumda hadis efendimizin sözlerini, fiillerini ve takrirlerini inceleyen ve günümüze ulaştıran bilim dalı, sünnet ise efendimizin yaşayışıdır.

Hadis ve sünnet kavramları arasındaki fark ile ilgili aramalar
 hadis ve sünnet kavramları arasındaki farklar hadis ve sünnet arasındaki fark kısaca hadis ve sünnet arasındaki fark nedir cerh ve tadilin hadis ilmindeki önemi hadislerin güvenilirliği konusunda hadis bilginlerinin kullandığı sistemin adı nedir hadis nedir sünnet nedirYorum Gönder

 
Top