0

“Hadis ve sünnet” kavramlarının anlamlarını öğreniniz.

“Hadis” (حديث) kelimesi sözlükte, “yeni olan”, “sonradan meydana gelen”, “söz” ve “haber” anlamlarında kullanılır. Bu kelimeden türeyen fiiller “bir şeyi haber vermek, anmak ve anlatmak” gibi anlamlar ifade etmektedir.
“Hadis” kelimesi başlangıçta, “Hz. Peygamberin sözü” anlamında kullanılmıştır. Ancak hadis bir ilim dalı hâline geldikten sonra bu kavram; “Hz. Peygamberin sözleri, fiilleri ve takrirleri” olarak tarif edilmiştir. Hatta peygambere yakınlıkları sebebiyle sahabe ve tabiine ait söz ve uygulamalar da bu kavrama dâhil edilmiştir. Bu manada hadis, sünnet ile eş anlamlıdır.
“Sünnet” sözlükte “yol, gidişat, hâl, tavır, yaşam biçimi, çığır, kanun” gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Sünnet kelimesinin çoğulu “sünen”dir.Yorum Gönder

 
Top