0

Hz. Peygambere itaat etmenin ne anlama geleceği üzerinde düşününüz.

Allah’a itaat, emir ve yasaklarına uymakla olur. Kur’an’da, “Kim peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur…” buyrulmuştur. Nitekim ayetlerin insanlar üzerinde etkili olmasını sağlamak ve ilahî rehberlik altında topluma çekidüzen verebilmek için Hz. Peygamberin otoritesini sağlamak bir zorunluluktu. Bu yüzden Allah’a itaat Hz. Peygambere itaat etmek ile aynı şey sayılmış ve ona itaat edilmesi istenmiştir. 

Bu konuda Kur’an’da iman ve itaat birlikte ele alınarak şöyle buyrulmuştur: “Peygamber, Rabb’inden kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: ‘Onun peygamberlerinden hiçbirini (di- ğerinden) ayırt etmeyiz.’ Şöyle de dediler: ‘İşittik ve itaat ettik. Ey Rabb’imiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.’ ” Allah, Peygamberin tebliği sonucunda oluşan adalet, özgürlük ve rahmet ortamının devam etmesi için onun desteklenmesini istemiştir. Onunla gönderilen dinin yaşaması bu desteği kaçınılmaz kılmaktadır.

Hz. Peygambere itaat etmenin ne anlama geleceği üzerinde düşününüz ile ilgili aramalar
 hz peygambere itaati nasıl anlamalıyız 10.sınıf hadis kitabı cevapları hz.peygamberin beşeri yönünü gösteren üç özellik 10 sınıf hadis kitabı ünite değerlendirme cevapları 10. sınıf hadis kitabı hadisler hz peygamberin beşeri yönüne yapılan vurgunun amacı 10 sınıf hadis kitabı ünite sonu cevapları 10.sınıf hadis ders notlarıYorum Gönder

 
Top