0

Hz. Peygambere itaati nasıl anlamalıyız? Açıklayınız

Allah’a itaat, emir ve yasaklarına uymakla olur. Kur’an’da, “Kim peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur…” buyrulmuştur. Nitekim ayetlerin insanlar üzerinde etkili olmasını sağlamak ve ilahî rehberlik altında topluma çekidüzen verebilmek için Hz. Peygamberin otoritesini sağlamak bir zorunluluktu. Bu yüzden Allah’a itaat Hz. Peygambere itaat etmek ile aynı şey sayılmış ve ona itaat edilmesi istenmiştir. Bu konuda Kur’an’da iman ve itaat birlikte ele alınarak şöyle buyrulmuştur: “Peygamber, Rabb’inden kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: ‘Onun peygamberlerinden hiçbirini (di- ğerinden) ayırt etmeyiz.’ Şöyle de dediler: ‘İşittik ve itaat ettik. Ey Rabb’imiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.’ ” 

Allah, Peygamberin tebliği sonucunda oluşan adalet, özgürlük ve rahmet ortamının devam etmesi için onun desteklenmesini istemiştir. Onunla gönderilen dinin yaşaması bu desteği kaçınılmaz kılmaktadır.

Hz. Peygambere itaati nasıl anlamalıyız? ile ilgili aramalar 
hz peygamberin sözlerini ve uygulamalarını öğrenmemizde hadis ilminin rolü peygamberin beşeri yönüne yapılan vurgunun amacı hz peygamberin teşri görevinin ne anlama geldiğini belirtiniz hadis ilminin konusu nedir ideal gerçek arasındaki uçurum kişide umursamazlık doğurur hz peygamberin peygamberlik yönünü gösteren bir örnek nübüvvet nedir 10.sınıf hadis kitabı cevaplarıYorum Gönder

 
Top