0

Hz. Peygamberin beşerî yönüne yapılan vurgunun amacı nedir? Açıklayınız.

Kur’an’da “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım…” buyrularak Hz. Peygamberin bir beşer olduğunu vurgulaması istenmiştir. Örneğin; o, çevresinde bulunanlara “arkadaşım” demiş; Kur’an da bunu tasvip etmiştir. Onun arkadaşlarına düşkünlüğü, bir insanın gösterebileceği vefa ve dostluk örnekleriyle doludur.

 Hz. Peygamber, onlar gibi yaşayan biri olarak arkadaşlarıyla beraber bir sevgi yumağı ve dert ortağı olmuştur. Onlarla ağlamış, onlarla gülmüş- tür. Arkadaşları onu devlet başkanı, ordu komutanı, aile reisi, çocuklarının babası, iyi bir komşu ve arkadaş olarak pek çok konuda örnek almışlardır. 

Hz. Peygamber, kendisiyle ilgili olarak aşırı bir beklentinin oluşmasına müsaade etmemiştir. Örneğin, Hz. Peygamberin pek çok rivayette, “Ey Fatıma, Ey Safiye, Ey Kureyş, Ey Falan oğulları!’’ diye başlayan hitaplarını, “Ben Allah katında sizi kurtaramam (size gelecek bir şeye engel olamam).” şeklinde sonuçlandırmıştır. Bu anlamda aile halkı dâhil bütün arkadaşlarını bireysel sorumluluklarını yerine getirmeye ve onları kendileriyle ilgili konularda hesap verebilecekleri davranışları sergilemeye teşvik edip yönlendirmiştir.

Hz. Peygamberin beşerî yönüne yapılan vurgunun amacı nedir? ile ilgili aramalar 
hz peygamberin teşri görevinin ne anlama geldiğini belirtiniz hz peygambere itaati nasıl anlamalıyız hz.peygamberin beşeri yönünü gösteren üç özellik hz peygamberin peygamberlik yönünü gösteren bir örnek hadis ilminin konusu 10 sınıf hadis kitabı cevaplarıYorum Gönder

 
Top