0

İbadet Nedir ve Niçin Yapılır?

       İbadet; Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek, buyruklarını yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmaktır. İbadet yapmakla, Allah’a olan sevgi, saygı, inanç ve bağlılığımızı ortaya koymuş oluruz.
         Kur’an, ibadet konusu üzerinde önemle durur. Allah, “…Rabb’inize ibadet edin ve iyi işler yapın ki kurtuluşa eresiniz.”
(Hac suresi, 77. Ayet) buyurmaktadır. Namazlarda okunan, “Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fâtiha suresi, 5.) ayetiyle de ibadetin sadece Allah için yapılması gerektiği ifade edilmektedir.
         Namaz, oruç, hac ve zekât İslam’ın temel ibadetlerindendir. Bunların zamanı, yeri ve yapılış şekli dinimizce belirlenmiştir. İbadetler bunlarla sınırlı değildir. İnsanın inancı gereği Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için kulluk bilinciyle yaptığı her olumlu ve faydalı davranışı ibadet sayılır. Örneğin Kur’an okumak, dua etmek, tevhid okumak, Peygamberimiz ve ehl-i beytine salavat getirmek, çalışmak, iyiliği özendirmek, kötülüğe engel olmak ve güler yüzlü olmak birer ibadettir. Ayrıca Allah’ın yasakladığı her türlü davranıştan kaçınmak da ibadettir.
         Hiçbir ibadet başka bir ibadetin yerini tutmaz. Bu nedenle inanan insan, namazını kılıp orucunu tuttuğu gibi çalışmak ve yardım etmek gibi güzel davranışları da ihmal etmemelidir.
        İbadet, Allah emrettiği için yapılır. Allah, “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize kulluk ediniz…” ( Bakara suresi, 21. ayet)  buyurarak insanların kendisine ibadet etmelerini istemektedir. Bu durumda Müslüman olan herkes, Allah’ın yapılmasını istediği şeyleri yapmalıdır. Yapılmasını istemediği şeylerden de uzak durmalıdır.
        İnsanın, Rabb’ine ibadet etmeyi ve onun rızasını kazanmaya çalışması gerekir. Bu, insanın yaratılışına da uygundur. Bir ayette bu durum şöyle ifade edilmiştir: “… İnsanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet)
        İbadetler, yalnızca Allah’ın hoşnutluğunu [rızasını] kazanmak için yapılır. Bu husus bir âyette şöyle belirtilir: “De ki Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin Rabb’i Allah içindir.”  ( En’âm suresi, 162. ayet)
        İbadet, Allah’ın verdiği nimetlerden dolayı ona şükretmek amacıyla edilir. Allah insana sayısız nimetler vermiş ve pek çok iyilikte bulunmuştur. Ona düşünebilme yeteneği vermiştir. Dünyadaki canlı ve cansız varlıkları, onun hizmetine sunmuştur.  
          Öyleyse Bunca iyiliğe, nimetlere karşı insan da nankörlük etmemeli, Allah’a  inanmalı  ve  yalnızca  O’na ibadet etmelidir.
           Cenâb-ı Allah’ın, kullarının yaptığı ibadete ihtiyacı yoktur. Ama kulların ibadet etmeye ihtiyacı vardır. Çünkü ibadetlerin bireysel ve toplumsal pek çok yararı vardır. Örneğin namaz kötülüklerden uzaklaştırır, cemaatle namaz kılmak birlik ve beraberlik duygularını pekiştirir,  zekât dayanışmayı sağlar.
           İbadet eden insan, Allahın buyruğuna emrine uymuş ve sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Böylece Yüce Allahın sevgisini rızasını (hoşnutluğunu) kazanır. Allah’ın kendisine kulluk edenler için ödül olarak hazırladığı cennete de  layık  olur.Yorum Gönder

 
Top