0

 İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir:   

“(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Kesinlikle namaz, ahlaksızlığa ve kötülüğe engel olur. Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.” Ankebût sûresi, 45. âyet.
        
 İbadetlerin insan davranışları üzerinde olumlu katkıları vardır. İbadet, insanı kötü davranışlardan uzak tutar ve iyi davranışlara yöneltir. İbadet etmesine rağmen kötü davranışlardan uzaklaşmayan insan, ibadet bilincine ulaşmamış demektir.

        İbadetler; davranışlarımızı güzelleştirir, Allah’a olan sevgi ve saygımızı geliştirir. Allah’a saygılı olan insanlar, onun yarattıklarına karşı da saygılı olurlar. Örneğin namazını bilinçli bir şekilde kılan insan, Allah’ın yüceliğini daha iyi fark eder. Onun her an kendisini görüp gözettiğini düşünür. Bu bilinçle her zaman iyiliklere yönelmeye çalışır, insanlara yardım eder. Kimseyi küçümsemez. Yumuşak huylu, anlayışlı, hoşgörülü olmaya özen gösterir. Kötülüklerden uzak durur, temizliği, dürüst ve adil olmayı alışkanlık hâline getirir.   

        1Oruç ibadeti de davranışlarımızı güzelleştirmeye katkı sağlar. Oruç tutan insan, açlığın ve susuzluğun zorluğunu kavrar. Sabırlı ve anlayışlı olmayı davranış hâline getirir. Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurur:  “Sizden biri oruçlu olduğu zaman kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın, bir kimse kendisine kötü söz söyleyecek olursa yahut sataşırsa ona, ‘Ben oruçluyum.’ desin.” (Buhârî, Savm, 2) Ayrıca oruç tutan kişi, yoksulların durumunu daha iyi anlar ve onlara yardım etmeye çalışır.

          Hacda dünyanın dört bir yanından gelen insanlar aynı giysiler içerisinde beraberce ibadet ederler. Dil, renk ve ırk farkı gözetmeden birbirleriyle kaynaşırlar. Aralarında dostluk, sevgi, saygı ve barış duyguları gelişir. İnsan hacda; dili, rengi ve ırkından dolayı kimseyi küçümsememesi gerektiğini öğrenir. Hac ibadeti, her türlü sınıf ve cinsiyet ayrımının ortadan kalkmasını ve Müslümanların dünya çapında birbirleriyle kaynaşmasını sağlar.

         Zekât veren insan; paylaşma, cömertlik ve yardımseverlik gibi güzel davranışlar edinir. Zekât, zengin ve fakir arasındaki ayrımı kaldırır, insanların birbirlerine karşı güzel duygular beslemelerini sağlar.

         İbadetler, insanı kötülüklerden, zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırır. İnsanı düzenli ve sabırlı olmaya alıştırır. İnsanın görev bilinci kazanmasına katkıda bulunur ve zamanı iyi kullanmayı öğretir. İnsanlar arasındaki sevgi ve kardeşlik bağlarını geliştirerek bütün bunları davranış hâline getirir.

          Toplumsal barış için insanların din, vicdan ve ibadet özgürlüğüne sahip olmaları çok önemlidir. Ülkemizde din, vicdan ve ibadet özgürlüğü cumhuriyet yönetimiyle devlet güvencesi altına alınmıştır. Herkes, istediği dine inanabilir ve inandığı dinin ibadetlerini serbestçe yerine getirebilir. Din, vicdan ve ibadet özgürlüğü herkesin doğal hakkıdır. Bu laikliğin de bir gereğidir.  Yorum Gönder

 
Top