0

Merhaba arkadaşlar, 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Örnek  Sorularını sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazımızda sorulan sorular gerçek sorulardır. Bir  10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi sınavında uygulanmıştır. Öğretmeninizin size soracağı sorular da benzer şekilde olabilir. Bu sebepten dolayı, soruları dikkatlice incelerseniz, gireceğiniz 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ikinci yazılısından iyi bir not alabilirsiniz. İyi çalışmalar... 
Sınavımız;
20 adet etkinlik testleri içermektedir...


1) Cuma namazı toplam kaç rekattır?
a)10         b) 2        c)16    d) 6                         e) 12

2)Kendisine yeni bir kitap gönderilen peygamberlere …………..; kitap gönderilmeyip; bir önceki peygamberin şerîatını devam ettiren peygamberlere ………… denir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere,  sırasıyla aşağıdaki kelimelerden  hangileri getirilmelidir?
a)      Nübüvvet-Nebi
b)      Nebi-Resul
c)      Resul-Nebi
d)      Resul-Nübüvvet
e)      Peygamber-Mesih

3)Aşağıdakilerden hangileri sadece “MAL” ile yapılan ibadetlerdendir?
a)      Hac, umre, kurban
b)      Namaz, Kur’an okumak, oruç tutmak
c)       Hac, namaz, Kurban
d)      Kurban, Hac, Tövbe
e)      Zekât, kurban, fıtır sadakası

4) Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
a)      Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
b)      Peygamberlerine iman etmek
c)       Kitaplarına inanmak
d)     Evliyalara iman etmek
e)      Meleklere İman

5)Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin özelliklerinden değildir?
a) İsmet          b) Samed        c) Fetanet
d) Emanet                      e) Tebliğ

6) Sürekli sağlık sorunu ve yaşlılık gibi nedenlerle oruç tutamayanlar tutamadıkları gün sayısınca fitre miktarınca  …………. verirler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a)      Sadaka
b)      Sadaka-i cariye
c)       Fitre
d)     Fidye
e)      Öşür

7) Namazlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a)      Farz: Bayram
b)      Sünnet: Teravih
c)       Nafile: Teheccüd
d)      Nafile: Kuşluk
e)      Vacip: Vitir

8)            Ahmet : Tevrat, Hz. Davud’a indirilmiştir.
      Ayşe : İncil, Hz. İsa’ya indirilmiştir.
      Ali : Zebur, Hz. Musa’ya indirilmiştir.
      Elif : Kur’an, Hz. Muhammed’e indirilmiştir.
Yukarıda ilahi kitaplarla ilgili hangi öğrencilerin verdiği bilgi yanlıştır?
a)      Ayşe ve Ali
b)      Ayşe ve Elif
c)       Ahmet ve Elif
d)      Ahmet ve Ayşe
e)      Ahmet ve Ali

9) “Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar olacak bütün şeyle­rin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, ezeli ilmiyle bilip takdir etmesidir.”
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tevekkül b) İrade  c) Kader d) Kaza e) Tedbir

10) Mucize ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yan­lıştır?
a)      Peygamberliği ispat etmek amacıyla gösterilir
b)     Büyük evliyalar mucize gösterir.
c)       Allah’ın yardımıyla gerçekleşir.
d)      Allah’ın izni gerçekleşir.
e)      Olağanüstü bir olaydır.

11) Allah’ın birliğini en iyi vurgulayan ayet aşağıdaki­lerden hangisidir?
a)    “Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.” ( Nisa su­res, 174.ayet )
b)   “Rabbinizden size indirilene uyun. O’nu bırakıp da başka dostların peşinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!” ( A’raf suresi, 3.ayet )
c)    “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulun­saydı yer ve gök ( bunların nizamı ) bozulup gitmiş­ti....”( Enbiya suresi, 22.ayet )
d)    “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, haya­tım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir.” ( En’am suresi,162.ayet)
e)    “Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.” ( Hicr suresi, 9.ayet )

12) Ayşe Nine hastalığının verdiği rahatsızlık sebebiyle gece boyunca hiç uyuyamamıştı. Vücudunda şiddetli ağrılar hissediyordu. Bir ara yatağından doğruldu, ellerini semaya doğru açtı ve şifa vermesi için Allah’a yalvarıp yakardı. Bir süre sonra sabah ezanını işitti. Güçlükle de olsa yerinden kalkıp, sabah namazını kıldı. Namazdan sonra rahmetli eşinin hac ibadetini yapmak üzere gittiğinde Mekke’den kendisine hediye olarak getirdiği Kur’an-ı Kerim’i açtı ve hava iyice ay­dınlanıncaya kadar okudu.
Bu metinde Ayşe Nine, Allah ile iletişim kurma yol­larından kaç tanesini gerçekleştirmiştir?
A) 1        B) 2               C) 4                D) 3                     E) 5

13) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim okumanın kişiye kazandırdıklarından biri değildir?
a)      Kendini Allah’a yakın hisseder.
b)     Gaybı öğrenir ve gelecekten haber verebilir.
c)       Doğrudan Allah ile iletişim kurmuş olur.
d)      Allah’ın pek çok ayette insana hitap ettiğinin farkına varır.
e)      Dinin emir, yasaklarını birinci kaynaktan öğrenir

14) Aşağıdakilerden hangisi Kader inancının insana kazandırdıklarından biri değildir?
a) Her şeyin Allah’ın bilgisi dâhilinde olduğunu bilir.
b) Hiç bir şeyin başıboş ve gayesiz olmadığı anlar.
c) Felaket anlarında soğukkanlı ve dirençli olur.
d) Sorumluluk bilinciyle hareket eder
e) Haksızlıklar karşısında çaresiz kalır. 

15) Aşağıdaki namazların hangisi farz-ı kifayedir?
a)      Cenaze namazı
b)      Cuma namazı
c)       Bayram namazı
d)      Tesbih namazı
e)      Sabah namazı

16)         1- Besmele      2- Sûre&Âyet       3- Subhaneke
                4- Fatiha          5- Eûzü-besmele
AKŞAM namazının sünnetinin 2. rekâtında ayakta yukarıdakilerden hangileri okunur?
a) 1,5,4,2      b)1,3,4,2      c)2,3,4     d)3,4,2     e) 1,4,2         

17)     1- Besmele  2- Sûre&Âyet   3- Subhaneke
                4- Fatiha     5- Eûzü-besmele
YATSI namazının İLK SÜNNETİNİN 3. rekâtında ayakta yukarıdakilerden hangileri okunur?
a) 5,4,2     b)4,2,1,2      c)1,4,3, 2        d) 3,5,4,2  e) 1,4,2    
  
18)  1- Besmele       2- Eûzü-besmele       3- Sûre&Âyet
        4- Subhaneke   5- Fatiha
ÖĞLE namazının farzının 3. rekâtında ayakta yukarıdakilerden hangileri okunur?
a) 5,4,2           b)4,2            c) 1,5      d)3,4,2     e) 1,4,2           

19)        1- Eûzü-besmele
                2- Subhaneke
                3- Sûre&Âyet
                4- Fatiha
                5- Besmele
VİTİR namazının BİRİNCİ rekâtında ayakta yukarıdakilerden hangileri okunur?
a) 2,1,4,3     b)4,5,2      c) 1,5,4,2    d)3,5,4,2     e)1,4,2

20) Bütün namazların her rekatında aşağıdaki surelerden hangisi okunur?
a)      Ettehıyyatü
b)     Fatiha
c)       Salli-Barik
d)      Subhaneke
e)      Rabbena
      

Not: Yanlışlar doğruyu götürmez. Cevaplarınızı soru üzerine değil cevap kağıdına işaretleyiniz.


10 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ile ilgili aramalar 
10 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1 dönem 2 yazılı soruları 10.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevapları 10.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları klasik 10 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders notları 10 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları 7 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1 dönem 1 yazılı soruları 5 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevapları 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları çözYorum Gönder

 
Top