0

Merhaba arkadaşlar, 10. Sınıf Fıkıh Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Örnek  Sorularını sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazımızda sorulan sorular gerçek sorulardır. Bir  10. Sınıf Fıkıh Dersi sınavında uygulanmıştır. Öğretmeninizin size soracağı sorular da benzer şekilde olabilir. Bu sebepten dolayı, soruları dikkatlice incelerseniz, gireceğiniz 10. Sınıf Fıkıh Dersi ikinci yazılısından iyi bir not alabilirsiniz. İyi çalışmalar... 
Sınavımız;
11 adet etkinlik testleri içermektedir...

1. Mükellefin Hükümleri /ef’al-i Mükellefini maddeler halinde yazınız. (15 p)
Farz   Vacip   Sünnet    Müstehap    Mübah    Haram    Mekruh     Müfsit

2.        Bazı mezheplerin mensuplarının kalmamasının sebepleri nelerdir? Söyleyiniz. (10 p)
Ortamın değişmesiyle ortaya çıkan yeni gelişmelere çözümler üretemeyen bazı alimlerin takipçisi kalmamıştır. metot ve içtihatlarını benimseyenlerin kalmamasıyla unutulmaya yüz tutmuştur.

3.       Mecelle hakkında kısaca bilgi veriniz. (nedir, neden bahseder vb) ( 15 p)
Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet fıkhi hükümlerden oluşan bir eser icra etti. Oluşturulan bu kitaba “Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye” adı verilerek uygulamaya konuldu. Mecelle, içerik olarak Hanefi mezhebi esas alınarak kanun tekniğine uygun maddeler şeklinde hazırlanmıştır. Hukukun genel kaideleri bağlamında başlangıç kısmına 100 madde konulmuştur. 1851 maddeden oluşan Mecelle, 1876 yılında padişah fermanıyla kanunlaşmıştır. 1926 Türk Hukuk Devrimi ile Avrupa’nın farklı ülkelerinden farklı kanunlar tercüme edilmiştir. Böylece ülkemizde bulunan yabancıların mahkemeleriyle birlikte Mecelle ve şeri hukuk yürürlükten kaldırılmıştır. İsviçre Medeni Kanunu tercüme yoluyla aynen kabul edilerek Mecelle’nin yerini almıştır.

4.  Aşağıdakilerden hangisi iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ve faydalı olanı zararlıdan ayırt edebilme yeteneğidir? (5 P)
A) Temyiz                   B) Mükellefiyet              C) Hüküm             
D) Ehliyet                    E) Kıyas

5. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezhepler arasında yer almaz? (5 P)
A) Hanbelilik                B) Hanefilik                      C) Şafiilik            
D) Maturidilik              E) Malikilik

6. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizden sonraki dönemler için söylenemez? (5 P)
A) Farklı görüşlerin ortaya çıkması.      
C) Fıkıh ve fıkıh usulü kitaplarının yazılması.
B) Mezheplerin ortaya çıkması.         
D) Kitap, sünnet dışında farklı hüküm çıkarma metotlarının kullanılması

7.  Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanı “D”, yanlış olanı ise “Y” ile işaretleyiniz.
(..D…) Ergenlik çağına ulaşan kişiler tam fiil ehliyetine sahip olup dinin emir ve yasaklarından sorumludurlar. (5 P)
(..Y…) Müstehap için helal ve caiz kavramları da kullanılır. (5 P)
(..D…) Dinî hükümlerden sorumlu olan yani emir ve yasakların muhatabı olan kimseye mükellef denir. (5 P)
(..Y…) Sarhoşluk, tehdide maruz kalma, çaresizlik hâli, savurganlık (sefih) gibi hâllere semavi arızalar denir. (5 P)
(…D…) İsviçre Medeni Kanunu tercüme yoluyla aynen kabul edilerek Mecelle’nin yerini almıştır(5 P)

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz…
8. Bir kısım Müslümanların yapmasıyla diğer Müslümanlardan sorumluluğu kalkan toplumsal farzlara .... farz-ı kifaye.….. denir. (5 P)
9. Farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması emredilen fiillere .... vacip.….. denir. (5 P)
10. Bir ibadeti bozan, bir anlaşmayı tümüyle veya kısmen geçersiz kılan fiillere .... müfsit.….. denir. (5)
11. Ayet ve hadislerde bir fiilin yapılması hoş karşılanmamış ancak açık ve kesin bir şekilde yasak olduğu ifade edilmemişse .... mekruh.….. denir. (5 P)

10.sınıf fıkıh yazılı soruları ile ilgili aramalar 
10.sınıf fıkıh 1.dönem 1.yazılı soruları 10.sınıf fıkıh yazılı soruları ve cevapları 10.sınıf edebiyat yazılı soruları 1.dönem 1.yazılı klasik 10 sınıf yazılı soruları 2 dönem 10 sınıf biyoloji yazılı soruları 10 sınıf biyoloji yazılı soruları kalıtım 10 sınıf fizik yazılı soruları 10 sınıf edebiyat yazılı sorularıYorum Gönder

 
Top