0

Merhaba arkadaşlar, 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Örnek  Sorularını sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazımızda sorulan sorular gerçek sorulardır. Bir  11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi sınavında uygulanmıştır. Öğretmeninizin size soracağı sorular da benzer şekilde olabilir. Bu sebepten dolayı, soruları dikkatlice incelerseniz, gireceğiniz 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ikinci yazılısından iyi bir not alabilirsiniz. İyi çalışmalar... 
Sınavımız;
20 adet etkinlik testleri içermektedir...

1) “Ettahıyyâtü lillâhi ve`s-salâvâtü ……………. Esselâmü ……………. eyyühe`n-nebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtüh. Esselâmü ……………… ve ……………… ibâdillâhi`s-sâlihıın. Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.”
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
a)         ve`t-tayyibât-aleyke- aleynâ- alâ
b)         aleyna-aleyke- ve`t-tayyibât-âli-ala
c)         aleyke- ve`t-tayyibât-aleynâ- alâ ve âli
d)         ve`t-tayyibât-aleyna-aleyke- âle-barik
e)         aleyna-aleyke-âli- ve`t-tayyibât-ala

2) Kul ……………. ehad. Allâhüssamed. ……………. ve lem yûled. Ve ……………. lehû küfüven ……………..
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangi kelimeler gelmelidir?
a)       hüfallâhü- lem yekün- lem yelid-ehad
b)       lem yelid- lem yekün- ehad - hüvallâhü
c)       hüvallâhü- lem yelid- lem yekün- ehad
d)       hüvallâhü- lem yekün- lem yelid- ehad
e)       ehad- hüvallâhü- lem yelid- lem yekün

3)            1)Min şerrilvesvâsilhannâs.
                2)Melikinnâs.
                3)Minelcinneti vennâs.
                4)İlâhinnâs.
                5)Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs.
                6)Kul e'ûzü birabbinnâs.
Yukarıda  “nas” suresi dağınık olarak verilmiştir. Doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3-5-6-4-1-2              b) 4-6-5-2-1-3      c) 2-3-1-4-5-6
d) 6-2-4-3-5-1              e) 6-2-4-1-5-3
4) İzâ câe ……………. velfeth. Ve raeytennâse ……………. fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih ……………. rabbike vestagfirh, ……………. kâne tevvâbâ
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
a)       yedhulûne- innehü- nasrullahi bihamdi
b)       nasrullahi- yedhulûne- innehü- bihamdi
c)       yedhulûne- nasrullahi- bihamdi- innehü
d)       nasrullahi- yedhulûne- bihamdi- innehü
e)       innehü- yedhulûne- nasrullahi- bihamdi

5)            1-) ke’l-kevser                    4-) huve’l-ebter
                2-) İnnâ a'taynâ                 5-) venhar
                3-) Fesalli lirabbike            6-) İnne şânieke 
Yukarıda  “kevser” suresi dağınık olarak verilmiştir. Doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3-5-6-4-1-2              b) 2-1-3-5-6-4      c) 2-3-1-4-5-6
d) 1-2-4-3-6-5              e) 4-6-5-2-1-3

6) Aşağıdaki kaderle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)    İnsan eylemlerinden sorumludur
b)    Her şeyin bir ölçüsü ardır
c)     İnsanın eylemlerinde zorlama yoktur
d)    İnsan programlanmış bir robot gibidir.
e)     İnsan seçimlerinde özgürdür

7) Aşağıdakilerden hangisi kişinin sorumluluk alanı içindedir?
a)         İstediği dini seçmek
b)         Doğum tarihini belirlemek
c)         Ana-babayı seçmek
d)         Cinsiyetini belirlemek
e)         Akıl sahibi olmak

8) Aşağıdakilerden hangisi namaz ibadetinin bireysel faydalarından değildir?
a)       Zamanı iyi kullanmayı öğretir.
b)       Kötülüklerden alıkoyar.
c)       Hayatı disipline eder.
d)       Allah’a yaklaştırır.
e)       Dayanışma duygularını artırır.

9) Aşağıdakilerden hangisi “Niçin ibadet edilir?” so­rusunun cevabı olamaz?
a)       Allah emrettiği için
b)       Cennete girmek için
c)       İbadet eden bir insan olarak bilinmek için
d)       Allah’ın rızasına ermek için
e)       Allah’ın verdiği nimetlere teşekkür için

10) “Peygamberimiz Taif seferinde, Taifliler tarafından hakaretlere uğramış ve taşlanmıştır. Bunun üzerine Peygamberimiz Allah’a şöyle yalvarmıştır: “Allah’ım onlar bilmiyorlar, onları bağışla!” demişti.
Yukarıdaki olay Hz. Peygamberin hangi özelliğini anlatmaktadır.

a)         Kolaylaştırıcılığını
b)        Merhametli olmasını
c)         Adaletli oluşunu
d)         Zamanı iyi kullanması
e)           Güvenirliliği
11)          "Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir."
                “Kişi, kendisi için istediğini başkası için de istemedikçe olgun mü'min olamaz."
Hadisleri genel olarak hangi konuya dikkat çekmektedir?
a)      Komşu ziyaretlerinin önemine
b)      Kötülüklere yaklaşmamanın önemine
c)       Sosyal yardımlaşmanın önemine
d)      İbadetlerin bireysel önemine
e)      Adaletli davranmanın önemine

12) Suyun olmadığı yerde teyemmüm abdestiyle namaz kılınabilmesi, yolcuların orucunu kazaya bırakabilmeleri, ibadetlerdeki hangi temel esasın bir sonucudur?
a)         Vaktinde  yapma
b)         Samimiyet
c)         Güç yetirebilme
d)         Kolaylık
e)         Gösterişten uzak olma

13) ”Peygamberimiz bir hadisinde “Merhamet etmeyene .......... ........” buyurmuştur. Boşluklara aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?
a)         Merhamet edilir
b)         Merhamet edilmez
c)         Acımayacaksın
d)         Merhametsiz denir
e)         Acırsan; acınırsın14) “Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin.”,      “Bizi aldatan bizden değildir”
Bu ayet ve hadis hangi konuda öğüt vermektedir?
a) Samimiyet                 b) Merhamet        c) Hoşgörü
d) Kolaylaştırıcılık        e) Güvenilirlik    

    15) Peygamberimiz, “İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların kıymetini bilmekte yanılmışlardır. Bunlar; …………… ve …………..” buyurmuştur.
Bu iki nimet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sağlık/Boş vakit   b)Gençlik/İlim     c)Boş vakit/Gençlik   d)Ömür / Sağlık        e) Sağlık/Başarı       

   16)Aşağıdakilerden hangisi, Kuran’da  yer alan örnek insanın özelliklerinden biri değildir?
a) İşlerini danışandır        b) Alçakgönüllüdür
c)  Haya sahibidir            d)  İffetini koruyandır
e)  Tevekkül etmeyendir  

   17) Sonlu, sınırlı, zaman ve mekân gibi şeylere bağlı   olan insanın isteyip Allah’ın yarattığı, insanın sınırlı irâdesine ne ad verilir?
a) Mutlak irade    b) Külli irade     c) Geniş irade     
d) Cüz-i İrade e) Sınırsız irade

    18)Ülkemizdeki sel ve afet gibi olayların sonucunda can ve mal kayıplarının sorumluluğu ilk kime aittir?
 a) Mikail meleğine        b) Allah’a            c) İnsana                    d)Kadere       e) Belediyeye

     19) Aşağıdakilerden hangisinin “tevekkül” anlayışına uygun davrandığı söylenemez?
a)    Baret kullanmadan inşaatta çalışan işçi
b)    Tarlasını ekip sulayan çiftçi
c)     İlaçlama yaparken maske takan ziraatçi
d)    Aracının bakımını yaptırıp yola çıkan sürücü
e)     Derslerine çalışıp başarı için dua eden öğrenci
  
    20)Kim zerre kadar hayır işlemişse onu görür. Kim de zerre kadar şer işlemişse onu görür.”(Zilzal suresi, 7 ve 8. ayetler)
Bu ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)       İnsan, yaptığı iyi ve kötü işlerden sorumludur.
b)       Küçük günahlar dikkate alınmayacaktır.
c)       Yapılan en küçük kötülüğün karşılığı olacaktır.
d)       Yapılan en küçük iyiliğin karşılığı olacaktır.
e)       Yapılan hiçbir şey gizli kalmayacaktır.Not: Yanlışlar doğruyu götürmez. Cevaplarınızı soru üzerine değil cevap kağıdına işaretleyiniz.

11 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ile ilgili aramalar 
11 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1 dönem 2 yazılı soruları 11.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevapları 11.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları klasik 11 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders notları 11 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları 7 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1 dönem 1 yazılı soruları 5 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevapları 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları çözYorum Gönder

 
Top