1

Merhaba arkadaşlar, 12. Sınıf Akaid ve Kelam Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Örnek  Sorularını sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazımızda sorulan sorular gerçek sorulardır. Bir  12. Sınıf Akaid ve Kelam Dersi sınavında uygulanmıştır. Öğretmeninizin size soracağı sorular da benzer şekilde olabilir. Bu sebepten dolayı, soruları dikkatlice incelerseniz, gireceğiniz 12. Sınıf Akaid ve Kelam Dersi ikinci yazılısından iyi bir not alabilirsiniz. İyi çalışmalar... 
Sınavımız;
8 adet boşluk doldurma ve etkinlik testleri içermektedir...


1.İnanç gibi insanın en temel değeri hususunda farklılıkların ortaya çıkmasının bir çok sebepleri vardır. Bu yorum farkılıklarının sebeplerini maddeleyiniz. (14 p)
  
2.Bazen dini ve insani gerekçelerle bazen de siyasi, toplumsal gerekçelerle insanlar ayrılığa düşmüşlerdir. Yorum farklılığına sebep olan ana etkene göre bunları çeşitlendirmek ve isimlendirmek mümkündür.  Bu farklılıkları tablo şeklinde belirtiniz.(9 p)

 3. Bir hareketin siyasi sebeplerle ayrışması ama daha sonra bu tavrını dini gerekçelerle ifade etmesi ile meydana gelen topluluklara itikadi mezhepler denir. Başlıca itikadi mezhepleri yazınız. (11 p)


4. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyunuz.(39 p)

Haricilere göre islamın en ideal uygulaması Hz. Ali döneminde olmuştur.

Mürcie’ye göre amel, imanın parçasıdır.

Şia’ya göre halifelik ve imamet probleminin çözümü insanların elindedir.

İsmailiyye’nin diğer adı isnaaşeriyedir.

Mürcie’ye göre büyük günah işleyen fasık olur.

Hariciler kendilerinden başkasını müslüman olarak kabul etmezler.

Masum imam anlayışı haricilerde baskındır.

Şia’ya göre büyük günah işleyen kimseler tevbe etmeden ölürlerse ebedi olarak cehennemde kalırlar.

Haricilere göre devlet başkansız olabilir.

Mürcie’ye göre bütün müminler amel bakımından eşittir.Farklılık imandadır.

Şia’ya göre Hz. Peygamber’den sonra insanların en üstünü Hz. Ali’dir.

Haricilere göre amel ile iman birbirinden ayrıdır.

Mürcie’ye göre iman, dil ile ikrar ve kalp ile tasdik edilen bilgidir.

5.Şia tek bir bütün olarak algılanmamalıdır. Başlangıcından itibaren farklı kollara ayrılmıştır. Bu kolları maddeleyiniz. (10 p)


6. Şia’ya göre küçükken kaybolan, hala sağ olduğuna inanılan, kıyametin kopmasına yakın gelecek olan kurtarıcı imam kimdir? (7 p)


7.Akıl, varoluş ve gerçekleşme ile ilgili olarak üç türlü hüküm verir. Bunlar:
1:..................................     2:........................................     3:.................................   (6 p)

8. İtikadi hükümlerin özellikleri şunlardır: (4 p)

1:.................................  2:....................................  3:....................................  4:..........................


12. Sınıf Akaid ve Kelam ile ilgili gelen aramalar 
11. sınıf akaid ve kelam 11. sınıf akaid ve kelam kitabı cevapları 11. sınıf akaid ve kelam kitabı indir 11. sınıf akaid ve kelam ders kitabı cevapları 11. sınıf akaid ve kelam yazılı soruları 11. sınıf akaid ve kelam ders notları 11. sınıf akaid ve kelam kitabı pdf 11. sınıf akaid ve kelam 2. dönem 2. yazılıYorum Gönder

 
Top