0

Merhaba arkadaşlar, 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Örnek  Sorularını sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazımızda sorulan sorular gerçek sorulardır. Bir  12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi sınavında uygulanmıştır. Öğretmeninizin size soracağı sorular da benzer şekilde olabilir. Bu sebepten dolayı, soruları dikkatlice incelerseniz, gireceğiniz 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ikinci yazılısından iyi bir not alabilirsiniz. İyi çalışmalar... 
Sınavımız;
20 adet etkinlik testleri içermektedir...

1) Kur’an’ı Kerim’de kıyamet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)      Zamanı
b)      Tanımı
c)       Varlığı
d)      Alametleri
e)      Oluş biçimi

2)“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibi­dir, çok bağışlayandır.” (Mülk suresi, 2. ayet)
Ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakiler­den hangisidir?
a)      Sabrın önemli bir duygu olduğu
b)      Cinlerin bir varlık türü olduğu
c)      Yaratılış gayesinin imtihan olduğu
d)      İman ile salih amel birlikteliği
e)      Allah’ın bağışlayıcı olduğu

3)Mevlidin konusu aşağıdakilerden hangisidir.?
a)Ölüm  b) Kardeşlik  c)Sabır  d)Ahiret   e) Hz. Peygamber

4) Mevlit hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      Mevlit okuyan kişilere “Mevlithan” denir.
b)      Mevlit bölümleri arasında Kur’an-ı Kerim de okunur.
c)       Mevlit sözlükte doğum, doğum zamanı, doğum yeri anlamlarına gelir.
d)     Mevlit okutmak dini bir zorunluluk değil, kültürel bir uygulamadır.
e)      İlk mevlid 1410 yılında yazılmıştır

5)  “Cenaze namazı, ölen için dua yerine geçen bir ibadet­tir. Kılınışı diğer namazlardan farklıdır. “
Buna göre cenaze namazında bulunmayan rükun aşağıdakilerden hangisidir?
a)Abdest   b) Secde   c)Kıraat     d) Kıyam   e)Tekbir

6) “Ölüyü, (mezara kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. Ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle kalır.” Bu Hadis-i Şerifin vermek istediği mesaj aşağıdaki­lerden hangisidir?
a)      Ameller niyetlere göredir.
b)      Ahirette kimseye haksızlık yapılma­yacaktır.
c)       İslam ihtiyaç fazlası malın paylaşılmasını öğütler.
d)     İnsanlar, yaptıkları ile yargılanacaktır.
e)      Anne-babaya meşru isteklerinde itaat edilmeli

7) “Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbi­rine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı za­man, insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar.” (İnfitar suresi, 1- 5. ayetler)
Bu ayette ahiret yaşamının hangi evresinden söz edilmektedir?
a)Kıyamet  b)Diriliş c) Mahşer  d)Cennet   e)Cehennem

8) “İnsanoğlu hata yapabilir. Ancak hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir.” Bu Hadis-i Şerifin vermek istediği mesaj aşağıda­kilerden hangisidir?
a)      Hatalar silinemez.
b)      Hatalar herkes içindir.
c)       Hatalar tekrar edilebilir.
d)      Hatalar cezasız kalmaz.
e)      Hatalardan dönüş vardır.

9) “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarın­dan daha yakınız. Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de (onun yaptıkla­rını) alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın.” (Kaf suresi, 16-18. ayet­ler) Ayetlerde söz konusu edilen melekler aşağıdakiler­den hangisidir?
a)      Münker – Nekir
b)      Cebrail ve Azrail
c)      Kiramen – Katibin
d)      Mikail ve Cebrail
e)      İsrafil ve Mikail

10) “İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. De ki: Onun bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de zama­nı yakındır.” (Ahzab suresi, 63. ayet) Bu ayette vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Toplumsal durumlarla ilgili hadiseleri dünyanın öm­rüne yorumlamak
b)     Kıyamet vakti ile ilgili yorumlardan uzak durmak
c)       Kıyametin yaklaşmasını ahlaki sorunların çözümün­de ikaz ve tehdit olarak kullanmak
d)      Kur’an-ı Kerim’in emir ve yasaklarının uygulanması için kıyametin dehşetiyle uyarmak
e)      Ayetlerin rakamsal değerlerinin hesaplanmasıyla kıyamet vaktini belirlemek

11) “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülme­yeceğinizi mi sandınız?”(Müminun s. 115.) Bu ayetteki uyarıyı önemseyen kişiden aşağıdaki­lerden hangisini yapması beklenmez?
a)      Hayatın anlamını araştırması
b)      Toplumsal huzur için çabalaması
c)      Hayatını dünya ile sınırlaması
d)      Yaratıcının isteklerini öğrenmesi
e)      Kötü alışkanlıklardan uzak durması

12) “Bilin ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, bir süs, aranız­da övünme ve daha çok mal ve evlat edinme isteğin­den ibarettir...” (Hadid suresi, 20. ayet)
Bu ayette vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Dünya hayatının güzelliği
b)      Mal ve evlat edinmenin gerekliliği
c)       Dünyadaki güzelliklerin faydasız olduğu
d)     Dünya hayatına aldanmamak gerektiği
e)      Ahirette mal ve evladın fayda vermeyeceği

13) “ Nerede olursan ol, Allah’tan kork ve işlediğin kötülü­ğün hemen ardından onu yok edecek bir iyilik yap.” Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
  
a)    Her insan kötülük yapabilir.
b)   Her zaman hatanın ardından iyilik yapmak gerekir.
c)    İslam dini kötülüğü hoş görmez.
d)   Tövbe etmek için yer önemli değildir.
e)   Her insan hata etmemeye gayret etmelidir.

14) Vefat eden bir baba hâlâ sevap kazanmaya devam ediyorsa hangi sebepten dolayıdır?
a)    Çok namaz kılmıştır     
b)    Günahı yoktur
c)     Arkasından Kur’an okunuyordur.                   
d)    Nafile orucu çoktur
e)    Hayırlı bir evlat bırakmıştır

15) Aşağıdakilerden hangisi tövbe için gerekli şartlar­dan biri değildir?
a) vakit                           b)samimiyet     c) niyet
d)kararlılık          e)pişmanlık

16)         1- Besmele      2- Sûre&Âyet       3- Subhaneke
                4- Fatiha          5- Eûzü-besmele
AKŞAM namazının sünnetinin 2. rekâtında ayakta yukarıdakilerden hangileri okunur?
a) 1,5,4,2      b)1,3,4,2      c)2,3,4     d)3,4,2     e) 1,4,2         

17)     1- Besmele  2- Sûre&Âyet   3- Subhaneke
                4- Fatiha     5- Eûzü-besmele
YATSI namazının İLK SÜNNETİNİN 3. rekâtında ayakta yukarıdakilerden hangileri okunur?
a) 5,4,2     b)4,2,1,2      c)1,4,3, 2        d) 3,5,4,2  e) 1,4,2    
  
18)  1- Besmele       2- Eûzü-besmele       3- Sûre&Âyet
        4- Subhaneke   5- Fatiha
ÖĞLE namazının farzının 3. rekâtında ayakta yukarıdakilerden hangileri okunur?
a) 5,4,2           b)4,2            c) 1,5      d)3,4,2     e) 1,4,2           

19)        1- Eûzü-besmele 2- Subhaneke 3- Sûre&Âyet
                4- Fatiha              5- Besmele
VİTİR namazının BİRİNCİ rekâtında ayakta yukarıdakilerden hangileri okunur?
a) 2,1,4,3     b)4,5,2      c) 1,5,4,2    d)3,5,4,2     e)1,4,2

20) Bütün namazların her rekatında aşağıdaki surelerden hangisi okunur?
a)      Ettehıyyatü
b)     Fatiha
c)       Salli-Barik
d)      Subhaneke

12 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ile ilgili aramalar 
12 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1 dönem 2 yazılı soruları 112.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevapları 12.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları klasik 12 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders notları 12 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları 7 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1 dönem 1 yazılı soruları 5 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevapları 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları çözYorum Gönder

 
Top