0

Merhaba arkadaşlar, Lise Temel Dini Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Örnek  Sorularını sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazımızda sorulan sorular gerçek sorulardır. Bir  Lise Temel Dini Bilgiler Dersi sınavında uygulanmıştır. Öğretmeninizin size soracağı sorular da benzer şekilde olabilir. Bu sebepten dolayı, soruları dikkatlice incelerseniz, gireceğiniz Lise Temel Dini Bilgiler Dersi dersi ikinci yazılısından iyi bir not alabilirsiniz. İyi çalışmalar... Sınavımız;
33 adet çoktan seçmeli test sorusu içermektedir....

2015-2016 AĞRI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SİYER DERSİ 10. SINIFLAR 1. DÖNEM
2. YAZILI SORULARI

Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (Her soru 5 puandır)

1-) Kureyş’ten bazı erdemli kimselerin bir araya gelerek kurdukları ve Peygamberimizin de (s.a.v) katıldığı birliğin adı nedir?
a)Harem            b)Beytü-l Makdis           c) Hilfu’l-Fudul             d) Eyyamü’l-Arap        

2-) Hz. Hatice’nin kölesi kimdir?
a)Haris           b) Meysere               c) Fatıma                 d)Ümmü Eymen

3-)Habeşistan’a ilk hicret tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a)620                b)623                c)615               d)610

4-) Müslümanları Habeşistan kralının önünde temsil eden konuşmacı sahabe kimdir?
a)Ömer b. Hattab           b) Zübeyr b. Avvam           c) Abdurrahman b. Avf      d)Cafer b. Ebu Talip

5-) Hz. Ömer’in Müslüman olduklarını öğrendiğinde kız kardeşi ve eniştesinin evlerinde okudukları, Hz Ömer’inde okuduğunda etkilendiği sure hangisidir?
a)Meryem           b)Taha            c)Muhammed                   d)Bakara

6-) Peygamberimiz (s.a.v), güzel ahlakı, sağlam karakteri ve dürüstlüğü ile herkesin güvenini kazanmıştı. Toplum ona hayrandı. İnsanlar ona dürüst ve güvenilir anlamına gelen hangi ismi kullanmışlardı?
a)el Emin         b)Mübeşşir                c)Mustafa                 d)Dai

İlk Müslümanların isimlerini yazınız. (Her soru 2 puandır)
I-)İlk çocuk Müslüman :…………………………….…………..
II-)İlk ayetlerin indiği yer:…………………………….…………..
III-)İslam’ın ilk erkek şehidi:…………………………………….
IV-)Hz. Peygamber’in ilk erkek evladı:…………………………

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (Her soru 5 puandır)
a-) Rivayetlere göre …………………., İncil’de verilen bilgiler ışığında Muhammed’in  beklenen peygamber olabileceğini Ebu Talip’e söylemiştir.
b-) Hz. Peygamber’in seçilmiş anlamına gelen ismi………………………..dır.
c-)Arapların haram saydıkları aylarda yapılan savaşlara……………………. savaşları denilir.
d-)Hz. Hatice’ye temiz kadın anlamında …………………………. denilmiştir.
e-) Peygamberimiz (s.a.v.) on yedi yaşlarında iken amcası ………..…..…….. ile Yemen’e giden bir ticaret kervanına iştirak ederek ticari bilgi ve görgüsünü daha da geliştirmiştir.               
f-) Hz Peygamber’in babasının ismi………………………………………

Aşağıdaki cümleleri parantezin içine doğru-yanlış yazarak değerlendiriniz. (Her soru 2 puandır)
a)  Peygamberimiz davetin ilk yıllarında tebliğ için genç bir Müslüman olan Erkam’ın evini kullandı. (            )    
b)Habeşistan’da kalan muhacirler, Hayber’in fethi esnasında Necaşi’nin tahsis ettiği gemiyle Medine’ye döndüler. (                    )
c) Vahyin kesintiye uğradığı  döneme “Ahiretü’l-Vahiy” denir. (               )
d) Efendimiz’in sıfatı olarak kullanılan ‘mübeşşir’  kelimesi ‘müjdeci’ manasındadır.(                   )
e) Hz Ömer  ashabın muhtaçlarını, fakirlerini daima gözettiğinden dolayı “Ebü’l-Mesakin” (fakirlerin babası) lakabıyla da anılıyordu.  (                  )
f)Cahiliye döneminde puta tapan kişilere ‘hanif’ denilirdi.(                 )

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (Her soru 10 puandır)

1-) İslam’ın ilk yıllarında Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman olmalarının önemini açıklayınız.


2-) Hilfu’l-Fudul birliği için toplantıya katılanlar yaptıkları görüşmeler neticesinde alınan kararları maddeler halinde yazınız.

Siyer Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Soruları ile ilgili aramalar 
5 sınıf siyer 1 dönem 2 yazılı soruları ihl siyer dersi yazılı soruları 10. sınıf siyer dersi yazılı soruları siyer dersi yazılı soruları ve cevapları 9 sınıf tarih dersi 1 dönem 2 yazılı soruları 9 sınıf tarih dersi 1 dönem 2 yazılı soruları klasik 7 sınıf türkçe dersi 1 dönem 2 yazılı soruları 10.sınıf siyer dersi 1.dönem 1.yazılı sorularıYorum Gönder

 
Top