0

İnsanların niçin Hz. Peygamberin adını kullanarak hadis uydurduklarını, Hadis Usulü ve Hadis Tarihi kitaplarından araştırınız.

1- Müslümanlar arasında siyasi, itikadî ve fıkhî ihtilafların başlaması ve gelişmesiyle taraflar kendi görüş ve düşüncelerini desteklemek ve daha çok taraftar temin edebilmek için hadis uydurmaya başlamışlardır.
2- Milliyetçilik duygularının ön plana çıkmasıyla, insanların kendi soylarını, kavimlerini, dillerini ve ülkelerini öven, başkalarınınkini yeren hadisler uydurulmuştur
3- Hadis uydurma sebeplerinden biri de İslam düşmanlığıdır. 
4- Hadis uydurma sebeplerinden birisi de insanlara dinin buyruklarını yerine getirmeye teşvik etme gayretidir. 
5- Hadis uydurma sebeplerinden birisi de şahsî menfaatlerdir. 

İnsanların niçin Hz. Peygamberin adını kullanarak hadis uydurduklarını, Hadis Usulü ve Hadis Tarihi kitaplarından araştırınız. ile ilgili aramalar 
10.sınıf hadis kitabı cevapları 10. sınıf hadis kitabı hadisler 10 sınıf hadis kitabı ünite sonu cevapları 10 sınıf hadis kitabı ünite değerlendirme cevapları hz peygambere itaati nasıl anlamalıyız 10 sınıf hadis kitabı sayfa 24 cevapları hadis ilminin temel kavramları 10.sınıf hadis ders notlarıYorum Gönder

 
Top