0

 ISI ETKİSİ İLE MADDELERİN DEĞİŞİMİ ( HAL DEĞİŞİMİ) nedir?

Maddeler ısı alarak veya ısı kaybederek bir halden başka bir hale geçebilirler. 

Bu duruma hal değişimi denir.Soru-Cevap Sitesi

Yorum Gönder

 
Top