0

Kaç türlü hal değişimi vardır?

Beş  türlü hal değişimi vardır.Biz bu beş maddeyi öğreneceğiz.

----DONMA : Yeterince soğuyan sıvı maddelerin katı hale geçmesine de Donma (katılaşma) denir.
* Donma olayı erimenin tersidir.Bir maddenin erime ve donma sıcaklıkları aynıdır.
* Eriyen maddenin hacmi büyür.Donan maddenin hacmi küçülür.
* Erime ile çözünme olayı çok farklıdır.
* Erime ısı etkisi ile gerçekleşir.Çözünme ise katı maddelerin sıvı içinde çok küçük parçacıklar biçiminde dağılmasıdır.

----ERİME : Katı haldeki bir madde yeterince ısı alırsa sıvı duruma geçer.Bu olaya erime denir.
* Her madde kendine göre bir sıcaklık derecesinde erir.Bu maddelerden bazıları aşağıda verilmiştir.
Madde Erime Sıcaklığı (ºC)
Buz 0
Civa -39
Naftalin 79
Tuz 800

Demir 1532

--- BUHARLAŞMA : Yeterince ısınan sıvı maddelerin gaz haline geçmesine buharlaşma denir.
* Buharlaşma her sıcaklık derecesinde gerçekleşir.Bundan dolayı buharlaşma derecesi yoktur.
* Islak maddelerin kuruması; bu maddedeki suyun buharlaşarak uzaklaşması sonucunda olur.
* Buharlaşma sırasında gerekli ısıyı veren madde ısı kaybeder;soğur.
* Karpuz dilimi bir süre dışarıda bekletilirse yüzeyi soğur.
* Suyu sızdıran testiler suyu soğuk tutar.

Bazı etkenler buharlaşmayı hızlandırır.Bunlar;
* Sıcaklığın artması
* Yüzeyin büyümesi
* Basıncın azalması
* Havanın rüzgarlı olması
* Havanın kuru olması

---YOĞUNLAŞMA : Gaz haldeki maddenin sıvı hale geçmesidir. Yoğuşma sırasında madde dışarıya ısı verir. Buluttan yağmur yağması, sis oluşması, sabahları otların üzerinde çiğ oluşması, soğuk havada camlarda buğulanma olayları yoğuşmadan kaynaklanır.

---SÜBLİMLEŞME : Katı haldeki maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine denir. Süblimleşmede sıvı hale geçilmez. Naftalin, iyot, kuru buz (Katı karbondioksit) süblimleşerek katı halden doğrudan gaz hale geçer.

Kaç türlü hal değişimi vardır? ile ilgili aramalar 
maddenin hal değişimi 5 sınıf maddenin hal değişimine örnekler maddenin hal değişimi ile ilgili deneyler kışın deniz ve göl sularının donması burada yaşayan canlıları nasıl etkiler maddenin ısı etkisiyle değişimi 4. sınıf suyun ısı etkisiyle buharlaşması ile oluşan gaz suyun ısı etkisi ile buharlaşması ile oluşan gaz nedir basıncın hal değişimine etkisi nedirYorum Gönder

 
Top