0

telafi sınavı dilekçe ile ilgili aramalar
telafi sınavı dilekçe örneği telafi sınavı dilekçesi lise mazeret sınavı dilekçe örneği mazeret sınavı dilekçe örnekleri lise mazeret sınavı dilekçe örneği üniversite mazeret kaydı dilekçesi sorumluluk sınavı dilekçe örneği kurtarma sınavı dilekçesi
VEFA POYRAZ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Öğrencinin
Adı Soyadı

Numarası

Sınıfı

Dilekçe Tarihi2015/2016 Eğitim öğretim yılı 1. yarıyılı ara sınavlarında  aşağıda belirttiğim derslerin sınavlarından başarısız oldum. Telafi sınavlarına girmek istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.                                                                                                                                                         


  Telefon       :                                                                                                                                               
  Ad-Soyad   :
  İmza


TELAFİ SINAVLARINA GİRMEK İSTEĞİDİM DERSLER


VEFA POYRAZ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE


Öğrencinin
Adı Soyadı

Numarası

Sınıfı

Dilekçe Tarihi2015/2016 Eğitim öğretim yılı 1. yarıyılı ara sınavlarında  aşağıda belirttiğim derslerin sınavlarından başarısız oldum. Telafi sınavlarına girmek istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.                                                                                                                                                         


  Telefon       :                                                                                                                                               
  Ad-Soyad   :
  İmza


TELAFİ SINAVLARINA GİRMEK İSTEĞİDİM DERSLER

Yorum Gönder

 
Top