0

Metin tenkidinin ölçütleri nelerdir? Yazınız.

Hz. Peygambere ait söz ve uygulamaların sadece şekil ve lafız olarak değil; mana, hikmet ve amaç yönünden de incelenmesi gerekir. Bu anlamda bize doğru manayı verecek sağlam metin tenkidlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu yüzden metin tenkidinde öncelikle 

  • hadis metninin ifadelerindeki tutarlılık, 
  • Kur’an’a uygunluğu, 
  • Sahih sünnetle çelişmemesi,
  • Tarihî verilere uygunluk
 gibi hususlar dikkate alınmıştır.

Metin tenkidinin ölçütleri nelerdir? ile ilgili aramalar 
10.sınıf hadis kitabı cevapları 10. sınıf hadis kitabı hadisler 10 sınıf hadis kitabı ünite sonu cevapları 10 sınıf hadis kitabı ünite değerlendirme cevapları hz peygambere itaati nasıl anlamalıyız 10 sınıf hadis kitabı sayfa 24 cevapları hadis ilminin temel kavramları 10.sınıf hadis ders notlarıYorum Gönder

 
Top