0

Sahabe ve tabiin dönemlerinin hangi yüzyılları kapsadığını araştırınız.

Peygamberimizin hayatta iken yaşadığı dönem ile onun vefatından başlayarak son sahabenin vefatına kadar olan dönem sahabe dönemi olarak adlandırılır. 
Sahabilerle görüşerek onlardan ilim alan ikinci Müslüman nesle, sahabe nesline tabi olan ve onların ardından gelen anlamında tabiîn denilmektedir.


 Sahabe ve tabiin dönemlerinin hicri 1-2. yüzyılları kapsamaktadır.Yorum Gönder

 
Top