0

Tabiîn döneminde yaygınlaşan ilim yolculuklarının yapılma sebebi nedir? Belirtiniz. 

Sahabilerin hadis rivayetindeki titizlikleri, bazı sahabilerin hadisleri kaynağından öğrenmek için çeşitli yerlere çok meşakkatli yolculuklar yapmalarına sebep olmuştur.  Bu titizliğin bir devamı olarak hicri I. yüzyılın ortalarından itibaren hadis uydurma girişimlerine karşı bir yandan isnad araştırması gündeme gelirken diğer yandan da ilim yolculukları artmıştır. 

Yeni bir hadis öğrenmek, râviyi tanımak, hadisi Peygamberimize en yakın râvisinden öğ- renmek ve varsa hadisle ilgili tereddütleri gidermek için yapılan bu ilim yolcukları (er-rıhle fi talebi'l-ilm) tabiîler döneminde oldukça yaygınlaşmıştır. Böylece tabiîler, kendi bölgelerindeki sahabilerden aldıkları bilgilerle yetinmeyerek sünnetin beşiği kabul edilen Medine’ye ve Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin farklı bölgelere dağılmış olmaları nedeniyle de Medine dışında İslam coğrafyasının her bölgesine yolcuklar yapmışlardır. 


Tabiîn döneminde yaygınlaşan ilim yolculuklarının yapılma sebebi nedir?  ile ilgili aramalar 
10.sınıf hadis kitabı cevapları 10. sınıf hadis kitabı hadisler 10 sınıf hadis kitabı ünite sonu cevapları 10 sınıf hadis kitabı ünite değerlendirme cevapları hz peygambere itaati nasıl anlamalıyız 10 sınıf hadis kitabı sayfa 24 cevapları hadis ilminin temel kavramları 10.sınıf hadis ders notlarıYorum Gönder

 
Top