0

Tarihî verilerin doğru bilgiye ulaşma açısından önemi üzerinde düşününüz.

Hadis metinlerinin tahlil ve tenkidinde başvurulan yöntemlerden biri de hadisin tarihî verilere uygun olup olmadığının araştırılmasıdır. Buna göre herhangi bir olayla ilgili olarak rivayet edilen hadislerin tarihte meydana gelmiş olaylara ilişkin verilere ters düşmemesi gerekir. Doğruluğu tespit edilmiş tarihî verilerle çelişen rivayetler, sahih kabul edilmemiştir. Örneğin, “Peygamber, yeraltında bin yılı tamamlamaz.”44 şeklinde rivayet edilen ve Hz. Peygamberin vefatından sonra bin yıl geçmeden kıyametin kopacağını bildiren söz, tarihî veriler açısından anlamsızdır. Nitekim rivayette sözü edilen sürenin dolmasına rağmen kıyametin kopmamış olması bu sözün asılsız olduğuna bir işarettir.

Tarihî verilerin doğru bilgiye ulaşma açısından önemi ile ilgili aramalar 
10.sınıf hadis kitabı cevapları 10. sınıf hadis kitabı hadisler 10 sınıf hadis kitabı ünite sonu cevapları 10 sınıf hadis kitabı ünite değerlendirme cevapları hz peygambere itaati nasıl anlamalıyız 10 sınıf hadis kitabı sayfa 24 cevapları hadis ilminin temel kavramları 10.sınıf hadis ders notlarıYorum Gönder

 
Top