0

“Tebliğ, tebyin ve teşri” kelimelerinin sözlük anlamlarını öğreniniz.

Tebliğ; sözlükte, taşımak, götürmek, ulaştırmak anlamlarına gelir. Peygamberlerin temel görevlerinden biri “tebliğ”dir. Allah, Hz. Peygamberi kendisine ilettiklerini tebliğ etmekle görevlendirmiştir. O da bu görevini hakkıyla yerine getirmiş ve veda hutbesinde bu tebliğ görevini yerine getirdiğine insanları şahit tutmuştur. 

Peygamberlerin görevlerinden biri de “tebyin”dir. Tebyin; beyan etmek, açıklamak, izah etmek ve gerçeği ortaya koymak demektir. Bütün peygamberler, söz ve davranışlarıyla bunu yerine getirmişlerdir. Hz. Peygamber de tebliğ ettiği vahyin içeriğini insanların anlamaları için gerektiğinde açıklamalar yapmıştır.

Peygamberlerin görevlerinden biri de “teşri” dir. Teşri; kanun ve hüküm koymak anlamına gelir. Peygamberler, yaşadıkları toplumda ortaya çıkan sorunlara çözümler getirmişlerdir. Onların tebliğ ve tebyin görevlerinin yanı sıra teşri sorumlulukları da vardır.

“Tebliğ, tebyin ve teşri” kelimelerinin sözlük anlamları ile ilgili aramalar 
teşri nedir peygamberin teşri görevi ne anlama gelir teşri anlamı nedir hz peygambere itaati nasıl anlamalıyız teşri nedir kısaca tebyin ile ilgili ayetler teşri ile ilgili ayetler teşri ne demek kısacaYorum Gönder

 
Top