0

ÜLKEMİZ NÜFUSUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ VE DAĞILIMI:
·         Ülkemizde genç nüfus fazla, yaşlı nüfus azdır.

·         Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgemiz Marmara bölgemizdir. En az olan bölgemiz Doğu Anadolu bölgemizdir.

·         Ülkemizde nüfusun dağılımı dengeli değildir.

·         Ülkemizde nüfus hareketi kırsal alanlardan kentlere doğrudur.

·         Mevsimlere göre nüfus değişimi ve hareketliliğin yaşandığı bölgemiz Akdeniz bölgemizdir.

·         Akdeniz ve Karadeniz bölgemizde nüfus kıyı kesimlerinde yoğundur. Bunun nedeni dağların denize paralel uzanması iç kısımlara doğru yükseltinin artmasıdır.

·         Nüfus çoğunlukla ovaların bulunduğu alanlarda, maden yataklarının çıkarıldığı alanlarda akarsu boylarında yoğundur.

·         Sanayi kentlerinin bulunduğu alanlar yoğun nüfusludur sürekli göç alırlar.


·         Nüfusun en az olduğu alanlar Akdeniz bölgesinde Taşeli platosu, Teke yöresidir. Ege Bölgesinde Mentese yöresi, Marmara bölgesinde Yıldız dağları bölümü, Karadeniz Bölgemizin Doğu Karadeniz bölümü, İç Anadolu bölgemizin Tuz gölü ve çevresi , Doğu Anadolu bölgemizin Erzurum ve Kars bölümü ile Hakkari ve çevresidir.

Türkiye'de nüfusun genel özellikleri ve dağılımı ile ilgili aramalar 
nüfusun özellikleri nelerdir türkiyenin nüfus özellikleri madde halinde nüfusun özellikleri ve önemi 10.sınıf coğrafya nüfusun özellikleri ve önemi türkiye nüfusunun özellikleri maddeler halinde türkiye nüfusunun özellikleri vikipedi türkiye nüfusunun özellikleri slayt nüfusun önemiYorum Gönder

 
Top