0

“Yerellik ve evrensellik” kavramlarının anlamları hakkında bilgi edininiz.

Hadiste yerellik; Hz. Peygamberin yaşadığı dönemdeki sosyal ve coğrafi alanlarda evrensel niteliği
olmayan sadece o döneme ait söz, fiil ve tutumları anlamına gelir. Evrensellik ise hadis ve sünnetin
bütün insanlara yönelik, belli bir zamanla sınırlı olmayan bir mesaj içermesidir. Dolayısıyla bir hadisin hem yerel hem de evrensel boyutu olabilir. Çünkü bir hadis söylendiği ortamın özelliklerini taşıması yönüyle yerel, vermek istediği mesaj yönüyle de evrenseldir.

“Örnek almak” ve “taklit etmek” kavramları arasında ne gibi farklar vardır ile ilgili aramalar 
10.sınıf hadis kitabı cevapları 10. sınıf hadis kitabı hadisler 10 sınıf hadis kitabı ünite sonu cevapları 10 sınıf hadis kitabı ünite değerlendirme cevapları hz peygambere itaati nasıl anlamalıyız 10 sınıf hadis kitabı sayfa 24 cevapları hadis ilminin temel kavramları 10.sınıf hadis ders notlarıYorum Gönder

 
Top