0

 II. SINIF TÜRKÇE GENEL DEĞERLENDİRME

……………………………………………………
  Bir adamın bir atı ve bir eşeği varmış. Bir gün yolda giderlerken eşek pek yorulmuş. Ata dönüp “Ne olur, şu benim yükümün birazını sen taşı, yoksa ben ölüvereceğim.” demiş. At bu sözleri duymazlıktan gelmiş. Eşeğin dediği de olmuş. Zavallıcık dayanamayıp yolun ortasına düşüp ölüvermiş. Efendisi ne yapsın?
     Eşeğin taşıdığı ne varsa ata yüklemiş. Eşeğin derisini de yüzmüş, yüke onu da katmış. At içini çekerek “Gördün mü başıma gelenleri, ben azıcık bir yüke katlanmaz iken şimdi hepsini sırtıma vurup taşıtıyorlar” demiş.
                                                                           (Ezop Masalları)  Çeviri : Nurullah ATAÇ

(Aşağıdaki 5 soruyu yukarıdaki metine göre cevaplayınız.)

1.Metinde  adamın hangi hayvanlarından bahsedilmektedir?
A) at ve inek               B)  at ve eşek        C) at ve deve

2.Metine göre eşek ata ne söylemiş?
        A) Yükünün birazını taşımasını
   B)  Yiyeceğini paylaşmasını
        C) Yükünün hepsini taşımasını

3.At eşeğin teklifini nasıl karşılamış?
A) Duymazlıktan gelmiş.
B) Sevinçle karşılamış.
C) Teklifini kabul etmiş.

4. Eşek ölünce, eşeğin sahibi ne yapmış?
A) Eşeği için ağlamaya başlamış.                 
B) Başka bir eşek bulup yükü ona yüklemiş.
C) Eşeğin taşıdığı ne varsa ata yüklemiş.

5.Yukarıda okuduğumuz metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Değirmenci ile Eşek          B) At ile Eşek      C) Açgözlü Eşek

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?
A) Bir yılda kaç mevsim var               
B) Bu çanta senin mi                                 
C) Yarın tiyatroya gideceğim

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti gelmelidir?
A) Öf, canım sıkıldı
B) Aylin, annesine çiçek aldı
C) Bugün beslenmemi unuttum

8. “Sibel, bazı sözcükleri hiç ……………” cümlesinde noktalı yeri en uygun aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
A) okuyamıyordu           B)  karalıyordu        C) gülüyordu

9.  “spor – herkez - tiren – yalnış - kral” sözcüklerinden kaç tanesinin yazımı doğrudur?
A)  3           B) 2           C) 1

10.  “Bugün parkta Ali( ) Mehmet ve Oğuz( )un arabasıyla oyun oynadık( )”
cümlesinde parantez içlerine sırası ile hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?
A) (,) ( ,) (! )          B) (,) (’) (. )          C) (,) (,) (.)

11.“Sema sabahleyin erkenden kalktı. Kahvaltısını yaptı. Dişlerini fırçaladı. Günlerdir okulun açılmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Anne ve babasının yanına yaklaştı. Anne ve babasına büyüdüğünü ve okula kendi başına gitmek istediğini söyledi.”
Yukarıda verilen paragraf kaç cümleden oluşmuştur?
A) 5                         B) 6                C) 7

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  kesme işareti (’ ) kullanılmalıdır?
        A) Onurun gömleği kirlidir.
        B) Gül, yardımsever bir çocuktur.         
        C) Serap ile Mehtap bahçeye çıktılar.

13.  “Çok kar yağdığı için okullar tatil oldu.” diyen bir çocuk , aşağıdaki hangi soruya cevap vermiştir?
        A) Okullar tatil oldu mu?
        B) Okullar niçin tatil oldu?
        C) Okullar ne zaman açılacak?

14.  Hangi seçenekteki sözcüklerle anlamlı bir cümle yapılamaz?
   A) sildi- tahtayı - Emre        B) annem - kelebekler -baharda
                    C) şiiri – bu – kim - okuyacak

15. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?
   A) Elma topladık          B) Anne ne zaman tatile gideceğiz     
                  C) Hayvanat bahçesindeki ağaçlar

16. “Dolu” sözcüğünün zıt anlamlısı olan sözcük, aşağıda verilen cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
  A) Okulun kapısı açık kalmış.    B) Elindeki çanta boş mu?    C) Sınıfımız çok aydınlıktır.

17. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) hızlı – yavaş             B)  kolay – zor             C) yaşlı - ihtiyar

18. Aşağıdaki altı çizili olan sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
         A) Babam İstanbul’dan  az önce geldi.                 
         B) Kedim tekir’in tüyleri dökülüyor
         C) Öğretmenim Erkan’a çok kızdı.     

19. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde  “mi” soru ekinin yazımı doğru olarak verilmiştir?
A) Ödevlerini yaptın mı?             B) Eli mi yüzümü yıkadım.       C) Söylediğimi yaptınmı?                 

20. “Yarın zeynep ve ayşe ile ankarada anıtkabire gideceğiz.” Cümlesinde kaç tane yazım yanlışı vardır ?

       A) 3                            B) 4                           C) 5Yorum Gönder

 
Top