0

1.Alfabemizde kaç ünlü harf vardır?
A) 29
B) 21
C) 8
  
2."Karabiber" sözcüğünde kaç tane ünlü harf vardır?
A) 9
B)5
C) 4

3.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hem ince hem de kalın
ünlü vardır?
A) çaydanlık
B)cumhuriyet
C)ilköğretim


4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisi kaynaştırma harfi almıştır?
A)Banu hepimize ikişer elma verdi.
B)Sıralarda üçer kişi oturuyoruz.
C)Bugün beşer beşer saymayı öğrendik.
  
5. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisin­de ünsüz yumuşaması olmuştur?
A)Sabahtan beri kar yağıyor.
B) Kardeşimle sokağa çıkmak istiyoruz.
C) Kar yağısının dinmesini bekliyoruz.
  
6. "köpek - erik - kemik - gül" sözcüklerinin sözlük sırasına gö­re dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) erik - gül - kemik - köpek
B) gül - kemik - erik - köpek
C)erik - kemik -köpek - gül

7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazılışı yanlıştır?
A) kitap
B) karpus
C) tırnak 

8. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüzlerin benzeşme­si vardır?
A) bardağa
B) şehirde
C) kitapta 

9. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz sayısı daha fazla­dır?
A) aile
B) parktan
C) domates 

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden son­ra gelir?
A) halı
B) gemi
C) demir 

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?
A) peynir
B) beyaz
C) sürücü 

12.Aşağıdaki kelimeler alfabetik olarak Sıralanırsa, en sonda hangisi yer alır?
A) Asker
B) Zeytin

C) BahçeYorum Gönder

 
Top