0

           Bitkiler:
                  -    Bitkiler kökleriyle toprağa bağlıdır. Bu nedenle, yerlerini aktif olarak  değiştiremezler.
     -  Boyları uzar, böylelikle hareket etmiş olurlar.
     -  Bitkiler kendi besinlerini kendileri üretirler. Bunu yapmak için ; hava, su ve güneş ışığına ihtiyaçları vardır.
  
          Hayvanlar : 
                  - Hayvanlar kendi besinlerini üretemezler. Bu nedenle bitkilerle ve diğer hayvanlarla beslenirler.
     -  Hayvanlar yerlerini değiştirerek hareket ederler. 

ÇEVRE

İnsanların doğup büyüdüğü,barındığı, eğitim gördüğü, çalıştığı, eğlendiği yerlerin tamamına ÇEVRE denir.

Çevre ; DOĞAL ÇEVRE ve YAPAY ÇEVRE olarak ikiye ayrılır :


1.      Doğal Çevre : İnsanlar tarafından oluşturulmayan çevredir.

Doğal çevreler , bitkiler, hayvanlar ve insanlar gibi canlı varlıklarla; hava, su, toprak gibi cansız varlıkların bir araya gelmesiyle oluşur.

Örneğin;   vadi, deniz, orman, göl, çöl, akarsu, bitki, hayvan……


2.      Yapay Çevre : İnsanların üzerinde değişiklik yaptığı çevredir.

Yapay çevreler, oluşturulurken doğal çevre üzerinden değişiklikler yapılır.

Örneğin; ev, okul, park, şehir, baraj, mahalle…..


DOĞAL ÇEVRE VE YAPAY ÇEVRE ARASINDAKİ FARKLAR:

        Doğal Çevre ;                                                   Yapay Çevre;

1. İnsanlar tarafından oluşturulmaz.              1. İnsanlar tarafından oluşturulur.
2. Canlı ve cansız varlıklardan oluşur.  2.Oluşturulurken önlem alınmazsa bazı canlılar zarar görebilir.

***Doğal Çevre, bu çevrede yaşayan tüm canlılara aittir.
      Ormandaki ağaçlar,
      Toprakta yaşayan karıncalar, solucanlar,
      Ağaçtaki kuşlar,
      Tavşanlar, sincaplar, kaplumbağalar doğal çevrenin bir parçasıdırlar.

Bu nedenle doğal çevrede yaşarken, bu canlılara zarar vermemek gerekir.

Doğal Çevreyi Korumak İçin;

1.      Ormanlara zarar vermemeliyiz. Ağaçlandırma çalışmalarına katılmalıyız.
2.      Suyu, toprağı, havayı kirletmemeliyiz.
3.      Canlılara zarar vermemeliyiz.
4.      Bilinçsiz avlanma yapmamalıyız.
5.      Enerji kaynaklarını bilinçli kullanmalıyız.
6.      Doğal çevre yakınlarına sanayi tesisi kurmamalıyız.
7.      Çevreyi kirletenleri uyarmalıyız.

8.      Çöpleri geri dönüşüme göndermeliyiz.Yorum Gönder

 
Top