0

1.Aşağıda verilen sayıdan 405 ‘ e kadar yaz.

373………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………


2. Aşağıda verilen sayıdan 570’ e kadar yaz.

547……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………


3. Aşağıda verilen sayıdan 690’a kadar yaz.

669 -……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
  

4. Aşağıdaki sayılardan önce ve sonra gelen sayıları bulunuz.

……………….. – 567 - ………………………
……………….. – 100 - ………………………
……………….. – 891 - ………………………
……………….. – 345 - ………………………
……………….. – 678 - ………………………
……………….. – 789 - ………………………
……………….. – 199 - ………………………
……………….. – 399 - ………………………

  
5. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.

100= ……………………………………………………………………
101= ……………………………………………………………………
200= ……………………………………………………………………
202= ……………………………………………………………………
300= ……………………………………………………………………
303= ……………………………………………………………………
400= ……………………………………………………………………
404= ……………………………………………………………………
500= ……………………………………………………………………
505= ……………………………………………………………………
600= ……………………………………………………………………
606= ……………………………………………………………………
700= ……………………………………………………………………
707= ……………………………………………………………………
800= ……………………………………………………………………
808= ……………………………………………………………………
900= ……………………………………………………………………
909= ……………………………………………………………………


6. Aşağıdaki sayıları çözümleyiniz.

456=………………………………………………………………………
456=……………………………………………………………………….
456=………………………………………………………………………
728= ……………………………………………………………………..
728= ………………………………………………………………………
728= ………………………………………………………………………
813= ……………………………………………………………………..
813= ………………………………………………………………………
813= ………………………………………………………………………


7. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

789 – 456 – 612 – 509 – 900
…………………………………………………………

102 – 190 – 160 – 140 – 110
……………………………………………………………………………Yorum Gönder

 
Top