0

Biz oyunsuz olamayız.
Eve bağlı kalamayız.
İçimiz kıpır kıpır.
Yerimizde duramayız.
Oynar oynar koşarız.
Mutlu olur coşarız,
Çalışmak gerekince
Zamanında yaparız.
Şevket TERZİ

(Aşağıdaki İlk 5 soruyu şiire göre cevaplayınız.)

1. Şiire göre çocuklar ne yapmadan duramazlar?
A) Şeker yemeden   
B) Şarkı söylemden 
C) Oyun oynamadan

2. Çocukların evde duramayışının sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) İçlerinin kıpır kıpır olması
B) Evlerini hiç sevmemeleri
C) Yerlerinde duramamaları

3. Çocuklar ne zaman mutlu oluyorlarmış?
A) Çalıştıkları zaman
B) Okula gittikleri zaman
C) Oyun oynayıp koştuklarında

4. Çocuklar, çalışma konusunda nasıl davranırlar?
A) Çalışmayı zamanında yaparlar.
B) Sadece okulda çalışırlar.
C) Çalışmayı pek sevmezler.

5. Aşağıdakilerden hangisi şiire uygun başlık olabilir?
A) Körebe      B) Oyun         C) Spor

6. "İçi kıpır kıpır olmak" sözcük grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok yaramaz olmak 
B) Çok çalışkan olmak
C) Yerinde duramamak

7. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?
A) Kitap okumak          B) Kitap oku        C) Kitap okudum

8. Aşağıdakilerden hangisi iki sözcüğün birleşmesiyle meydan gelmiştir?
A) geceleyin        B) geceler       C) gecekondu

9. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) sürpriz    B) anaktar       C) altmış
 10. "Her Türk, bu yurt için canını verir.” cümlesinde kaç tane tek heceli sözcük vardır?
A) 4        B) 3           C) 2

11. Aşağıdakilerden hangisi hem harf. hem hece, hem de sözcüktür?
A) koş         B) o         C) k

12. Aşağıdakilerden hangisi noktalama İşareti değildir?
A) ünlem işareti (!) B) kesme işareti (')  C) çarpı işareti (x)

13. "hazinedir - kitap - bir - iyi - bir - gerçek"
Yukarıdaki sözcüklerle oluşturulan kurallı ve anlamlı bir cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerçek bir hazinedir, iyi bir kitap.
B) iyi bir kitap, gerçek bir haz nedir.
C) iyi bir kitap, bir hazinedir gerçek.

14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?
A) he-li-kop-ter       B) Tür-k     C) ot o-mo-bil

15. Aşağıdakilerden hangisi sözlükteki sıralamada diğerlerinden sonra gelir?
A) umut        B) valiz            C) ülke

16. Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru İşareti gelmelidir?
A) Karneleri ne zaman alacağız
B) Yaşasın, karneleri alacağız
C) Karnemizi alacağız

17. Aşağıdakilerden hangisi iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan bir sözcüktür?
A) yaramazlık     B) sivrisinek       C) balıklar

18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok varlığı belirten bir ek almıştır?
A) sütçü        B) pırasa          C) kutular

19.    I- Bağlarbaşı Caddesi'nde oturuyor.
         II- Bursadan gelirken kestane şekeri aldım.
        III- Mısır Apartmanı, Beyoğlu'ndadır.
Yukarıdaki cümlelerdeki özel isimlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) III         B)l        C) II

20. Alfabetik sıralamada aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden önce gelir?
A) ıslanmak          B) işaret       C) jandarmaYorum Gönder

 
Top