0

1. Aşağıdaki maddelerden hangisi suya atılırsa yüzdürme yöntemi ile ayrılmaz ?
a ) plastik                   
b ) tahta                     
c ) kağıt                     
d ) demir

 2.    I. Akışkanlık                       
        II. Boşlukta yer kaplama                
       III. Konulduğu kabın şeklini alma
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bütün sıvıların ortak özelliğidir?
A. Yalnız I      
B. I, III        
C. II, III         
D. I, II, III

3. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısla çekilir?
A. altın yüzük                          
B. gümüş kolye   
C.toplu iğne                             
D.kurşun kalem

4. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
A. 1500 g= 1,5 kg          
B. 5000g=50 kg
C. 3,5 kg =3500 g          
D. 2 kg=2000 g

5. “Oya, boş bir kabı ölçtüğünde 345 g geldiğini görüyor. Kabın içine bir miktar su koyup ölç-tüğünde bu sefer 1000g geldiğini görüyor.”
Oya’nın yaptığı bu deneye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A.net kütle 345 gramdır.                                             
B.brüt kütle 1345 gramdır.                                        
C.dara kütle 655 gramdır.                                               
D. net kütle 655 gramdır. 

6. Aşağıdakilerden hangisi bütün maddeler için ortak bir özelliktir?
A. Bir şekle sahip olma                                                          
B. Akışkan olma                                                                   
C. Bir yer kaplama                                                  D. Bulunduğu kabı tamamen doldurma
  
7. “Mıknatıs tarafından çekilmez, suda yüzer, opaktır, esnektir.”
Aşağıdaki maddelerden hangisi yukarıda verilen niteliklerin tümüne sahiptir?
A. lastik                                
B. çelik      
C. kâğıt                                
D. porselen

8. Kurşun kalem, bilye, anahtar ve toplu iğne suya atılıyor. Hangisi su üzerinde kalır?
A) bilye                                  
B) toplu iğne   
C) anahtar                             
D) kurşun kalem

9. Ayla, bir miktar tuzu tavaya koyup mutfak tüpünde ısıtıyor. Tuzda nasıl bir değişim gözlenir?
A) erime                                  
B) buharlaşma  
C) bozunma                             
D)donma

10. Aşağıdakilerden hangisi maddenin gaz halindedir?
A) Su buharı                        
B) Göl suyu                    
C) Buzul                              
D) Deniz suyu 

11.Sıvı maddelerin özellikleri hangi seçenek te doğru olarak verilmiştir?
A) Akışkan-sıkıştırılabilir          
B) Akışkan-şekli belirli 
C) Akışkan-sıkıştırılamazlar      
D) Kabın şeklini alır-Akışkan değildir 

12.Aşağıdakilerden hangisinde maddenin ölçülebilir özellikleri doğru olarak verilmiştir?
A) kütle-renk                         
B) yumuşaklık-hacim   
C) esneklik-kütle               
D) kütle-hacimYorum Gönder

 
Top