0

1-Kaslarla ilgili olarak;
     I. Lifli yapıya sahiptir.      
    II. Hareketi sağlar.                
   III. Kasıldığında boyu uzar.
özelliklerinden hangileri doğrudur?

A. yalnız I      B. I ve II       C. I ve III     D. II ve III

2-Aşağıdakilerden hangisi iskelet ve kas sağlığı-mızı olumsuz etkileyen davranışlardan biridir?
A. düzenli spor yapmak    
B. dengeli beslenmek   
C. ağır eşya kaldırmak        
D.sırada dik oturmak

3-Aşağıda bazı kemik çeşitleri ve bulunduğu yapılar eşleştirilmiştir.Yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A. uzun kemik <—> kol ve bacaklar                     
B. kısa kemik <—> el ve ayak bilekleri
C. yassı kemik <—> kafatası                               
D. uzun kemik <—> omurga

4. Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin temel kısımlarından biri değildir?
A)  Kafatası                                 
B)  Omurga,
C)  Göğüs kafesi                          
D)  Ayaklar

5. Aşağıda verilenlerden hangisi vücudumuzdaki kemik çeşitlerinden biri değildir?
A)  Uzun                                      
B)  Yuvarlak             
C)  Kısa                          
D)  Yassı
 
6.Yetişkin bir insanın iskeletinde kaç tane kemik bulunur?
A)  206                                         
B)  216                       
C)  306                            
D)  300’den fazla  

 7.Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)    Kaslar vücudumuzu hareket ettirir.
B)     Yüz kasları yüzümüze ifade verilmesini sağlar.
C)    Kaslar bağımsız olarak çalışır.
D)    Kaslar iskeletimize bağlıdır.
  
8. Vücudumuzdaki en güçlü kas aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Çene kası                         
B)  Kol kasları               
C)  Bacak kasları        
D)  Kalp kası      

9.Vücudumuzda oluşabilecek şekil bozukluk-larını önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
A)    Yerden bir şey alırken dizlerimizi kırmalıyız.
B)     Okul çantamızı elimizde taşımalıyız.
C)    Ayakta iken dik durmalıyız.
D)    Yanlış yatış pozisyonlarından kaçmalıyız.  

10-  1.Vücudumuzun dik durmasını sağlar.
     2.Vücuda şekil verir.
     3.Organları korur ve destek sağlar.
     4.Kaslarla birlikte vücudun hareketini sağlar.
    Yukarıdaki görevler hangi sisteme aittir?
A)İskelet sistemi                  
B)Solunum sistemi
C)Dolaşım sistemi                
D)Boşaltım sistemi. 

11- Vücudumuzda kaç çeşit eklem bulunmaktadır?
A)1                
B)2                  
C)3                  
D)4 

12-  Kafatasındaki eklemler nasıl eklemlerdir?
A)Oynar eklemler                 
B)Oynamaz eklemler
C)Yarı oynar eklemler          
D)Hiçbiri

13- Vücudumuzdaki kemikler şekillerine göre gruplara ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi bu grupların adı değildir?
A- Uzun kemikler               
B- Yuvarlak kemikler
C- Yassı kemikler              

D- Kısa kemiklerYorum Gönder

 
Top