0

FEN BİL. 2. DÖNEM 2. YAZILI

1) Dünyamızın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?
A) Tepsi B) Silindir C) Küp D) Küre

2) Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz? 
A) Fabrika bacalarından çıkan dumanlar.
B) Yakıt olarak doğal gaz kullanımı.
C) İnsanların kullandığı sprey ve deodorantlar.
D) Motorlu taşıtların egzoz gazları.

3) Aşağıdakilerin hangisinde ormanlar etkili değildir? 
A) Havanın temizlenmesinde
B) Yabani hayvanların barınması
C) Erozyonun azalmasında
D) Rüzgârın oluşmasında

4) Heyelan aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?
A) Verimli tarım topraklarının eriyen kar suları ile denizlere sürüklenmesidir.
B) Bir yeryüzü şeklidir.
C) Büyük kaya parçalarının ya da gevşek toprak tabakasının yamaçlardan aşağıya sürüklenmesidir.
D) Toprağın enine sürülmesidir.

5) Aşağıda verilen minerallerden hangisi en değerlidir? 
A) Kömür
B) Altın
C) Mermer
D) Tebeşir

 6) Dünya üzerinde bulunan sularla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Birçok canlıya yaşama alanı olur.
B) Dünya üzerindeki bütün sular içme suyu olarak kullanılabilir.
C) Karalara göre daha fazla yer kaplar.
D) Büyük kısmı tuzlu sudur.

7) Aşağıdakilerden hangisi arttığında erozyon azalır? 
A) Ormanlar
B) Yağışlar
C) Rüzgârlar
D) Akarsular

8-Damarlarda akan kanda  hangisi bulunmaz?
A-Besin     B-Karbondioksit    
C-Tükürük    D-Oksijen

9-Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında ısı alışverişi olur. Buna göre aşağıdaki olayların hangisinde ısı alışverişi olmamıştır?
A-Islak çamaşırların kuruması
B-Sıcak su ile soğuk suyun karıştırılması
C-Bir kap suyun dondurucuda buza dönüşmesi
D-Tabağın düşüp kırılması

10- İskelet sitemimizin sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A-Düzenli egzersiz yapmalıyız        
B-Çok sert yataklarda yatmalıyız
C-Dar ayakkabılar giymeliyiz          
D-Çok ağır yükler kaldırmalıyız

11-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir ?
A ) Şimşek – doğal ışık kaynağı
B ) Güneş – doğal ışık kaynağı
C ) Yıldız – yapay ışık kaynağı
D ) Sokak lambası- yapay ışık kaynağı

12-Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?            
A)Güneş       B)Yıldız     C)Ay        D)Yanan odun

13-Şimşek-ampul-trafik lambası-masa lambası
Yukarıda verilen ışık kaynaklarından bir grup oluşturulduğunda hangisi dışarda kalır?
A)Masa lambası           B)Ampul 
C)Şimşek                      D)Trafik lambası

14-En temel ışık kaynağımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)Enerji santrali      B)Ampul      C)Ay    D)Güneş

15-Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden ışık veren kaynaklara verilen addır?
A)Yapay ışık kaynağı         B)Suni ışık kaynağı
C)Aydınlık ışık kaynağı     D)Doğal ışık kaynağı

16-Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğidir?
A)Çöplüğe atılmış ampullerdir.
B)Bir cismin her yönünden aydınlatılmasıdır.
C)Bir yeri aydınlatırken istediğimiz yerin dışındaki bölgelerin de aydınlatılmasıdır.
D)Bir yeri aydınlatırken çok az ışık kullanılmasıdır.

17. Köyde yaşayan insanlar, şehirde yaşayan insanlara göre gökyüzündeki yıldızları daha iyi gözlemleyebilirler.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi şehirlerde yaşayan insanların yıldızları iyi gözlemleyememesinin bir nedeni olabilir?
a- ) insan sayısının az olması
b- ) Aydınlatmanın yanlış yapılması
c- ) Sokak lambalarının yetersiz olması
d- ) Gökyüzündeki yıldız sayısının az olması

18. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğine önlem olarak yapılmaz?
A. sanayi kuruluşlarının şehir dışına taşınması
B. makinelere gürültü önleyici donanım takma
C. yüksek sesli ortamda kulaklık takma
D. trafikte gereksiz kornaya basma

19. Ses aşağıda verilen alanlardan hangisinde daha önemlidir?
A. haberleşme      B. Eğitim 
  C. ulaşım            D. tıp
  
20. Düzensiz ve şiddeti yüksek sesler……. neden olur.
Yukarıdaki cümlede noktalı gere ne gelmelidir?
A. ses kirliliğine               B. sesin yayılmasına
C. titreşime                      D. enerjiye

21. Aşağıdakilerden hangisi yapay bir ses kaynağıdır?
A. gitar sesi                               B. dalga sesi
C. ırmak sesi                             D. kedi sesi

22. Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.Hafif sesleri kuvvetli seslerden ayıran özelliğe sesin şiddeti denir.
B.Megafon, hoparlör gibi aletler sesin şiddetini artırır.
C.Radyonun sesini artırmakla sesin hızını artırırız.
D.Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır.

23. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A.        İnsan sesi yapay bir ses kaynağıdır.
B.        Su altında ses yayılmaz.
C.        Ses, su dalgaları gibi yayılır.
D.        Makine sesleri doğal sestir.

24. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.        Işık bir enerji türüdür.
B.        Işık titreşim sonucu oluşur ve yayılır.
C.        Ses bir enerji türüdür.
D.        Ses titreşim sonucu oluşur ve yayılır.

25. Ses çıkaran her varlık ses kaynağıdır. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir?
A) İnsan     B) stetoskop  
  C) rüzgâr       D) hayvan 

26. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından biri değildir?
A) su sesi                    B) rüzgâr sesi         
C) düdük sesi             D) gök gürültüsü

27. Ses hangi ortamda en hızlı yayılır?
A) sıvılarda     B) katılarda  
  C) gazlarda   D) boşlukta

28. Sesin oluşabilmesi için maddenin ne yapması gerekir?
A) titreşmesi              B) ısınması                 
C) soğuması                D) hareket etmesi

29. Aşağıda sesle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ses bir enerjidir.
B) Ses dalgalar halinde yayılır
C) Ses doğrusal bir yolla yayılır.
D) Ses kaynağından uzaklaştıkça daha az duyulur.

30. Çevremizdeki bütün sesleri duyamayız.
Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenidir?
A) Çok şiddetli olması
B) Ses kaynağının çok uzak olması
C) Sesin şiddetinin düşük olması
D) Sesin kaynağından çıkan sesin ince olması


31. Ses hangi ortamda yayılmaz?
A) havada       B) suda  
      C) katıda     D) boşlukta

32. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından biridir?
A) radyo sesi                           B) megafon sesi        C) kuzu sesi                D)  flüt  sesi

33. Kuvvet, cisimlere itme veya çekme olarak uygulanabilir. Aşağıdakilerden hangisinde kuvvetin uygulanma şekli diğerlerinden farklıdır ?
A - Bozulan arabayı çekici ile çekmek.        
B - Sepete konan poşeti iple yukarıya doğru çekmek.
C - İple kuyudan su çekmek.                       
D - Tahtanın üzerine çivi çakmak.

34. Aşağıdakilerden hangisinde kuvvet cismin hızını değiştirmemiştir ?
A - Yerinde duran kaya parçası.              
B - Fren yaparak yavaşlayan bisiklet.
C - Aniden hareket eden araç.                 
D - Belli bir süre yuvarlandıktan sonra duran top.

35. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kuvvet etkisiyle cismin şekli değişmiştir ?
A - havaya kaldırılan masa          
 B - dönen tekerlek
C - açık pencerenin kapatılması  
 D -  kaza yapan araç

36. Aşağıdaki maddelerden hangisi esnek madde değildir ?
A - Paket lastiği                  B -  Bulaşık süngeri          
C -  Oyun hamuru              D -  yay

37. Aşağıdaki hareketlilerden hangisi dönme hareketi yapmaktadır ?
A - Düz yolda ilerleyen araba
B - Okuldan eve giden öğrenci
C - Araba direksiyonunun çevrilmesi                 
D - Masanın itilmesi

38. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi için kuvvet gereklidir ?
A - Kapı kilidinin açılması   
     B - Futbol topuna vurma
C - Çantanın yukarı kaldırılması    
     D - hepsi

39. Aşağıda verilen olaylardan hangisi kuvvet etkisinde gerçekleşmez ?
A - Masanın yerinin değiştirilmesi                        
B - Açık kapının kapatılması
C - Yanan mumun odayı aydınlatması                 
D - Sırtında çanta taşıyan çocuk

40. Aşağıda verilen hareketlilerden hangisi daha hızlıdır ?
A - otomobil     B - tren       

C - uçak      D - gemiYorum Gönder

 
Top