0

 1. Bir kenar uzunluğu 45 m olan kare şeklindeki bahçenin çevresine 4 sıra tel çekmek istiyoruz. Bu iş için 215 m tel aldığımıza göre kaç m tel artmıştır?
A) 85 m          
B) 90 m          
C) 95 m      
D) 100 m


2. Çevresi 126 m olan eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunun  ’ i kaç m’dir?
A) 42 m          
B) 32 m        
C) 64 m                  
D) 21 m


3. Çevresine 4 sıra dikenli tel çekmek istediğimiz kare şeklindeki bağa 675 m tel aldık. Aldığımız telin 35 m’si arttığına göre bahçemizin bir kenarı kaç metredir?
A) 40 m          
B) 180 m      
C) 40 m               
D) 160 m


4. Eni  90 cm, boyu 130 cm olan masa örtüsünün kenarlarından 8’er cm kestik. Yeni örtünün çevresi kaç cm’dir?
A) 400 cm                                
B) 408 cm   
C)  440 cm                               
D) 460 cm


5.  
 
Yandaki  şekil eş Karelerden oluşmuştur.   
Bir karenin çevresi 24 cm olduğuna göre şeklin çevresi kaç mm’dir?
A) 74 mm                                 
B) 840 mm                       
C) 94 mm                                  
D) 240 mm
  
6.                                                


 Büyük karenin çevresi 64 cm, ortanca karenin çevresi büyük karenin  çevresinin  yarısı ve küçük karenin çevresi ortanca karenin çevresinin ’i   olduğuna göre  [AB] uzunluğu kaç cm’dir?
A) 16 cm                                         
B) 104 cm                  
C) 26 cm                                         
D) 32 cm

 7.Aşağıdaki harflerden hangisinde sadece dik açı vardır?
A) Y                
B)  M              
C) H                
D) Z

8.Bir kare ile eşkenar üçgenin çevre uzunluğu birbirine eşittir. Karenin çevresi 60 cm olduğuna göre, üçgenin bir kenar uzunluğu ne kadardır?
A) 10            
B) 12              
C) 14              
D) 8

9.Aşağıdaki şeklin boyalı alanı kaç birim kareden oluşmuştur?
A) 14                 
B) 13                 
C) 12            
D) 11

10.
Uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olan  dikdörtgenin çevresi kaç m.dir?(uzun kenar=30m)
A) 10                  
B) 30                 
C) 60
D) 80

4. Sınıf Matematik Çevre-Açı-Alan ile ilgili aramalar
4 sınıf matematik açılar 4 sınıf matematik açılar test çöz 4 sınıf matematik testleri 4 sınıf matematik açılar konu anlatımı video 4 sınıf matematik açılar testi 4.sınıf çevre hesaplama problemleri 4.sınıf çevre hesaplama konu anlatımı 4.sınıf çevre problemleri ve çözümleriYorum Gönder

 
Top