0

4. Sınıf Matematik Dört İşlem Problemleri ile ilgili aramalar 
4 sınıf matematik testleri 4 sınıf matematik soruları 4 sınıf matematik dört işlem problemleri ve çözümleri 4 sınıf matematik dört işlem problemleri 2010 4.sınıf matematik dört işlem problemleri ve cevapları 4.sınıf matematik dört işlem problemleri indir 4.sınıf matematik dört işlem problemleri eğitimhane 5.sınıf matematik dört işlem problemleri ve çözümleri

1-  163 412  sayısındaki  binler  bölüğü  ile  birler  bölüğündeki  rakamlarının ,  sayı  değerleri toplamlarının  farkı  kaçtır ?
A -  17            
B -  3                             
C -  7                          
D -  10

2 - Ahmet 737,Yusuf 753 sayfa  kitap  okumuş-tur.Semih,Ahmet’ ten fazla,Yusuf’ tan  az sayfa  okuduğuna  göre , aşağıdakilerden  hangisi  Semih’ in  okuduğu  sayfa  sayısı  olabilir ?
 A -  731                          
B - 743                      
C - 753                     
D - 757

3.  İşe  gitmek  için  sabah  saat  7 : 15’ te  evden  çıkan  bir  baba , akşam  evine  geldiğinde  saat 8 : 45’ i  göstermektedir. Baba , kaç  saat  sonra  evine  geri  dönmüştür ?
A -  8,5  saat                
B - 12,5   saat               
C - 13  saat                  
D - 13,5  saat

4.  Bir  okulda dersler 40’ar  dakika,teneffüsler 10’ar dakikadır.İlk  ders saat 8.20’ de başla-dığına  göre,4.ders saat  kaçta  biter ?
A -  11 : 30                  
B - 11 : 40               
C - 12 : 30                   
D - 12 : 40

5. Bir  baba  ile  oğlunun  yaşları  toplamı  66' dır. Babanın  yaşı , oğlunun  yaşının  5  katından  6 fazla  olduğuna  göre  baba  kaç  yaşındadır ?
A -  50                         
B -  54                  
C -  10                         
D -  56

6. İbrahim,160 sayfalık kitabın önce 56 sayfa-sını,sonra 37 sayfasını okudu. Okuyacağı kaç sayfa kitabı kaldı?

A) 104        
B) 97               
C) 93          
D) 67

7.  6898 doğal sayısının yüzler basamağındaki sayının basamak değeri ile onlar basamağın-daki sayının basamak değeri arasındaki fark kaçtır?

A- 800             
B- 600           
C- 710             
D- 510

8.  İki sayının farkı 110’dur. Eksilenden 30 çıkarıp, çıkana 12 eklersek yeni fark kaç olur?

A)  78                                              
B)  95
C)  68                                               
D)  6


9.  Bir çıkarma işleminde fark 80 dir.Eksilen 25 artar,çıkan 10 artarsa yeni fark kaç olur?

A) 95      
B) 100      
C) 105     
D) 115

10.  A > 6812 – 3497 eşitsizliğine uyan en küçük  A   doğal sayısı kaçtır?

A)  4001                                 
B)  3999
C)  3316                                  
D)  3315Yorum Gönder

 
Top