0

1.Aşağıdaki tümceleri, noktalı yerleri doğru sözcük ya da sayılarla doldurarak tamamlayınız.

a.Üçgenlerin…………………….kenar ve …………………köşesi vardır.
b.Üçgenler, köşelerine yazılan……………tane büyük harfle adlandırılır.
c.Üçgenler,………………………………..işareti ile gösterilir.
e.Üçgenlerin iç açıları toplamı……………………..derecedir.

2.Aşağıdaki tümceleri, noktalı yerleri doğru sözcük ya da sayılarla doldurarak tamamlayınız.

a.Knarlarına göre üçgenler…………………..çeşittir.
b.Üç kenarıda birbirine eşit olan üçgenlere……………………..üçgen denir.
c.İki kenarı birbirin eşit olan üçgenlere……………………….üçgen denir.
d.Üç kenarıda farklı uzunlukta olan üçgenlere……………………..üçgen denir.
e.Açılarına göre üçgenler……………………çeşittir.
f.Üç açısıda dar açı olan üçgenlere……………………….…..üçgen denir.
g.Yalnız bir açısı dik olan üçgenlere……………………….……..üçgen denir.
h.Yalnız bir açısı geniş açı olan üçgenlere……………...………üçgen denir.

3.Aşağıdaki tümceleri, noktalı yerleri doğru sözcük ya da sayılarla doldurarak tamamlayınız.

a.Dört kenarı birbirine eşit, dört açısı da dik açı olan düzgün dörtgenlere…….………………denir.
b.Kare, köşelerine konulan………………………büyük harf ile adlandırılır.
c.Karenin iç açıları toplamı……………………derecedir.
d.Karşılıklı kenarları birbirine eşit ve dört açısı da dik açı olan dörtgenlere…...…..……………denir.
e.Dikdörtgenler, köşelerine konulan……………...büyük temel harf ile adlandırılır.
f.Dikdörtgenin iç açılarının toplamı…………………….derecedir.
g.Birdüzlemüzerindealınan,merkezdenilendeğişmeyennoktadaneşituzaklıktabulunannoktalar kümesine ……………………denir.
h.Çember, merkezine yazılan ……….büyük harfin yardımıyla adlandırılır.

4.Aşağıdaki tümceleri, noktalı yerleri doğru sözcük ya da sayılarla doldurarak tamamlayınız.

a.Karenin çevresi, bir kenarın (a) ölçümü…………………..ile çarpılarak bulunur.
b.Çevresi verilen bir karenin bir kenar uzunluğu……………..………….bölünerek bulunur.
c.Dikdörtgenin çevresi, bir uzun kenarı ile bir kısa kenar……………………………..
Toplam …………………………...……..ile çarpılır.
d.Çevresivebirkenarıverilendikdörtgeninbilinmeyenkenarı,çevre……………………………….bölünerekveeldeedilenbölümdenbilinenkenaruzunluğu…………………………………bulunur.
Yorum Gönder

 
Top