0

1.    "insanların yaşamlarını sürdürmek için gereksinim duydukları şeylerin tümüne  ..................... denir." ifadesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru tamamlar?
A. eşya        B. ihtiyaç     C. istek       D. besin

2.                      I. yiyecek
 II. giyecek
III.televizyon izleme
IV. okula gitme
V. barınma
Yukarıda verilenlerden hangileri temel ihtiyaçlarımızdandır?
A. I-II-III-IV-V           B. I-II-IV-V    
C. I-II-V                      D. I-II

3.    "İnsanların temel ihtiyaçlarının dışında ya­şamlarını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek
için gereksinim duydukları şeylere............... denir." ifadesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı tamamlar?
A. sosyal ihtiyaçlar          B. zorunlu ihtiyaçlar
C. ihtiyaçlar                     D. hayaller

4.    Karşılanmadığında yaşamımızı tehlikeye atmayan ancak olmasını arzuladığımız şeylere ne denir?
A. ihtiyaç                         B. temel ihtiyaç
C. eğlence                       D. istekler

5.                      I. yemek yeme
II. tatile gitme
III. sinemaya gitme
IV doktora gitme
V oyun oynama
Yukarıda verilenlerden hangileri sosyal ihtiyaçlarımızdandır?
A. yalnız IV                   B. II-III-V
 C. I-İV                         D. 1 -11 -111-

6.    "Bir kimsenin geçimini sağlamak için sürek­li yaptığı iş ..................." ifadesini hangi seçenek doğru tamamlar?
A. çalışmadır                  B. ihtiyaçtır
C. ticarettir                      D. meslektir

7.   "Vücudun ihtiyacı olan besin maddelerinin yeterli ve düzenli yenilmesine.................... denir." ifadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?
A. temel ihtiyaç              B. dengeli beslenme

C. tüketim                       D. beslenme

8.         I. sağlık - istek
           II. eğitim -temel ihtiyaç
          III. barınma - temel ihtiyaç
          IV. bilgisayar almak - istek
           V tiyatroya gitmek - sosyal ihtiyaç
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangi­leri doğrudur?
A. I-II-III-IV-V        B. I-II-III
C. III-IV-V                D. II-III-IV


9.  I. sevdiğimiz yiyeceklerden bol bol yemek
     II.  şekerli ve çikolatalı besinleri çok yemek
    III. günde üç öğün yemek yemek
    IV her türlü besinden yeteri kadar yemek
      Vyemek saatleri arasında atıştırmak
Yukarıda verilenlerden hangileri doğru­dur?
A. III - IV                     B. I - II - V
C. I-III-IV                     D. II- III-IV

10.  "İnsanların yaptıkları  iş karşılığı  her ay düzenli olarak kazandıkları paraya ............. denir." ifadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?
A. kira      B. tasarruf       C. maaş    D. Bütçe

11.  "Kişi ve kurumların aylık gelir ve giderlerini gösteren tabloya  ......................  denir."
Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. kasa          B. maaş     C. harcama           D. bütçe

12.    I. aylık kazancın belli olması
        II. Ekstra kazançlar olması
       III.yapılacak harcamaların tahminen belirlenmesi
       IV. Temel ve sosyal ihtiyaçların az olması
Aile bütçesi hazırlamak için yukarıdakilerden hangilerine gerek duyarız?
A. II - IV                      B. I - II - III - IV
C. İ-III                          D. I - II-IV

13. "Bir bütçede gelire göre harcamalardan arta kalan kısma......................denir." ifadesini
aşağıdakilerden hangi sözcük tamamlar?
A. gider                         B. borç
C. tasarruf                     D. gelir

14.  Gelir ve giderin birbirine eşit olduğu büt­çeye ne denir?
A.  aylık bütçe               B.  fazla bütçe

C.  eksik bütçe               D.  denk bütçe 

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretimden Tüketime ile ilgili aramalar 
4. sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime testi çöz 4. sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime yazılı soruları 4. sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime ünitesi değerlendirme soruları 4. sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime konu özeti 4. sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime çalışma kağıdı 4. sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime test çöz 4 sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime konu anlatımı 4 sınıf sosyal bilgiler iyiki varYorum Gönder

 
Top