0

SOLDAN SAĞA
4. Bir ürünün işlenmemiş haline ne denir?
6. Elektronik bir alet aldığımızda ürünün yanında gelen ve belirli bir süre içinde bozulmalara karşı satıcının tamir ve değişim garantisi verdiği belgeye ne denir?
8. Ülkemizde, üretilen malların kalitesini denetlenmek amacıyla Türk Standartları Enstitüsü'nün kısaltması nedir?
9. Toplumun ihtiyacı olan ürünleri sağlamak için yapılan çalışmalara ne ad verilir?
10. Mağazalara dağıtılan ürünlerin tüketiciler tarafından satın alınarak kullanılmasına ne denir?
11. Bir hizmet ya da ürün karşılığı harcanan paraya ne denilir?
13. Herhangi bir ürünü satın almak için kasaya gidince almış olduğumuz ürünün bedelini ödeyince kasiyerin bize verdiği belgeye ne denir?

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Belirli bir süre için tasarlanan gelir ve giderlerin tümüne ne denilir?
2. İhtiyacını karşılayıp lükse ve israfa kaçmadan ölçülü harcama yapmak, ya da geleceğini düşünerek kazandığımızın bir kısmını biriktirmek nedir?
3. Üretimden sonra üretilen ürünlerin mağazalara ulaştırılmasına ne denir?
5. İnsanın yaşamını sürdürebilmek için icra ettiği ve karşılığında para aldığı işe ne denir?
6. Ailemizin ya da bizim belli bir süre içinde kazandığımız ücrete ne ad verilir?
7. Mutlaka karşılamamız gereken isteklerimize ne ad verilir?

12. Bir şeye karşı duyduğumuz ilgiye ne denir?

CEVAP ANAHTARIYorum Gönder

 
Top